W kwietniu 2015 w 5. rocznicę katastrofy smoleńskiej podczas obchodów nad bezpieczeństwem czuwało 985 policjantów i wydano na to ponad 200 tys. zł. W roku następnym było to już 1853 policjantów. Wzrosły też dwukrotnie wydatki na ten cel.

Reklama

W roku 2017, podczas marcowej miesięcznicy bezpieczeństwa pilnowało 986 policjantów, czyli tylu, ilu w 2015 roku podczas rocznicy 10 kwietnia.

Ostatnia miesięcznica przed październikowymi wyborami w 2015 zabezpieczona była lepiej (1565 policjantów) niż 5. rocznica przypadająca w kwietniu tego roku (985 policjantów).

Odpowiedź Komendanta Głównego Policji, nadinspektora Jarosław Szymczyka na zapytanie posła Cezarego Tomczyka:

Reklama
W odpowiedzi na wystąpienie Pana Posła z dnia 13 marca 2017 dotyczące zabezpieczenia obchodów "miesięcznic smoleńskich" organizowanych pod Pałacem Prezydenckim, poniżej przekazuję informacje w zakresie liczby funkcjonariuszy Policji, którzy czuwali nad bezpieczeństwem uczestników przedmiotowych zgromadzeń w poszczególnych miesiącach od 2015 roku oraz szacunkowe koszty poniesione przez Policję.

Informuję, ze zabezpieczenia cyklicznych zgromadzeń publicznych związanych z obchodami rocznicy katastrofy smoleńskiej realizowane są w formie akcji policyjnych zarządzanych przez Komendanta Stołecznego Policji. Nadmieniam, że działania zabezpieczające obejmowały również inne wydarzenia organizowane w tym samym czasie na terenie Warszawy, w związku z czym nie ma możliwości wyodrębnienia poniesionych kosztów i liczby funkcjonariuszy Policji odnoszących się tylko do obchodów "miesiącznic smoleńskich".