- Wydawało się, że PiS będzie sprzyjał aksjologii chrześcijańskiej, ale to jest właśnie ta pułapka i dopóki z tego się w Kościele nie wywikłamy, niestety będziemy przyczyniać się do destrukcji demokracji w Polsce - mówił z kolei ks. prof. Alfred Wierzbicki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Reklama