Komisja weryfikacyjna w czwartek bada reprywatyzację trzech działek na pl. Defilad pod dawnymi adresami: Złota 19, Zielna 7/Złota 17 i Chmielna 50, które mają analogiczne stany faktyczne. Stawiam się dzisiaj przed państwem pomimo pewnych wątpliwości, które posiadam zarówno ja jako prawnik, jak i można powiedzieć szeroko rozumiane środowisko prawnicze, co do podstaw prawnych i konstytucyjnych działania tej komisji - powiedział na wstępie Jarosław Jóźwiak.

Reklama

Dodał, że stawia się przed komisją, aby udzielić pełnej informacji dot. jego wiedzy, wiedzy fachowej, prawniczej. Co prawda sprawy, w których państwo mnie wezwali jak wskazują sygnatury, są sprawami, w których decyzje zapadły na długo przed objęciem przeze mnie urzędu (wiceprezydenta) - zaznaczył.

Zastrzegł, że czuje się trochę zaskoczony, że nie został wezwany na rozprawę komisji w sprawie szkoły przy ul. Twardej, ponieważ zajmował się nią i miasto przeprowadziło potężne śledztwo. B. wiceprezydent stolicy podkreślił, że ma mówić o reprywatyzacji, czyli o tym, co było największą bolączką, największym problemem kolejnych prezydentów Warszawy.

To zaniechanie klas politycznych - bez względu czy była to lewica, prawica czy centrum - w nieprzyjęciu ustawy reprywatyzacyjnej, o którą apelowali kolejni prezydenci m.st. Warszawy, jest chyba największym grzechem, z którego powodu mamy co najmniej tysiąc powodów do dzisiejszego spotkania - powiedział Jóźwiak.

Zaznaczył, że sprawował urząd wiceprezydenta przez półtora roku, a już po kilku miesiącach od objęcia tej funkcji udało mu się wspólnie z zespołem przygotować projekt tzw. małej ustawy reprywatyzacyjnej, która później weszła życia.

Ocenił, że mała ustawa reprywatyzacyjna pozwala reagować w trudnych przypadkach reprywatyzacyjnych. Dodał, że dzięki tej ustawie wydanych zostało już ponad 100 decyzji odmownych dot. zwrotu nieruchomości - takich jak żłobki, przedszkola, komisariaty. Zostało także zamieszczonych ponad 100 ogłoszeń ws. tzw. nieruchomości śpiochów. Jóźwiak powiedział, że mała ustawa zatrzymała kuratorów, a miasto także skorzystało z prawa pierwokupu.

Reklama

Podkreślił, że mała ustawa reprywatyzacyjna to jedyna ustawa w wolnej Polsce wychodząca naprzeciw problemowi reprywatyzacji. Inicjatyw legislacyjnych ws. reprywatyzacji było kilkadziesiąt, blisko 30, żadna z nich nie skończyła się sukcesem - zaznaczył.

Jóźwiak przypomniał również swoją wspólną konferencję z I prezes SN, na której apelował do sędziów, by więcej uwagi zwracali na sprawy, gdzie występowali kuratorzy i ożywają roszczenia.