W przesłanym we wtorek PAP liście Jacek Sasin, w imieniu Społecznego Komitetu Budowy Pomników: śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r., odpowiedział zastępcy Prezydent Warszawy Michałowi Olszewskiemu na jego pismo z 30 października br. Domaga się skierowania wniosków lokalizacyjnych pod obrady Rady m.st. Warszawy.

Wiceprezydent Michał Olszewski w swoim piśmie poinformował, że "Rada m.st. Warszawy Uchwałą nr IX/177/2015 z 9 kwietnia 2015 r. zdecydowała o lokalizacji Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na placu, który powstanie w miejscu obecnej pętli autobusowej u zbiegu ulic Trębackiej, Moliera i Focha". Jak dodał: "propozycje usytuowania upamiętnień ofiar katastrofy w innych lokalizacjach byłyby sprzeczne z ww. uchwałą, w związku z czym ich realizacja nie jest możliwa bez zmiany stanowiska Rady m.st. Warszawy w tej sprawie".

W związku z otrzymanym pismem z dnia 30 października 2017 r. pragnę zwrócić uwagę, że wniosek lokalizacyjny Społecznego Komitetu Budowy Pomników: śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. złożony w czerwcu 2017 r. nie był kierowany do Prezydenta m.st. Warszawy, a jedynie - zgodnie z przyjętą przez Urząd Miasta procedurą - za pośrednictwem Prezydenta m.st Warszawy do Rady Miasta Stołecznego Warszawy - napisał Jacek Sasin.

Podkreślił, że w części dotyczącej Prezydenta m.st. Warszawy "wniosek dotyczył jedynie przygotowania stosownych projektów uchwał i przekazanie ich do rozpatrzenia ich Radzie Miasta".

Zrozumiałym jest dla Społecznego Komitetu, że zaproponowana przez nas lokalizacja Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. różni się od miejsca wskazanego w uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 9 kwietnia 2015 r. Stąd też Komitet wystąpił do radnych, aby ci mieli możliwość zmiany swojego stanowiska ze względu na obiektywne przeszkody wstrzymujące powstanie upamiętnienia na wskazanej uprzednio działce. O konieczności podjęcia takiej zmieniającej uchwały Rady Miasta wspomina Pan zresztą w swoim piśmie - wyjaśnił Sasin.

Sasin zwrócił uwagę, że "Prezydent m.st. Warszawy swoją decyzją o nie przekazaniu tego wniosku uniemożliwia podjęcie stosownej uchwały Radzie Miasta Stołecznego Warszawy".

Pragnę przypomnieć, że Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wraz ze swoimi zastępcami powinna wykonywać uchwały Rady Miasta, a nie uniemożliwiać podjęcia rozstrzygnięcia przez Radę Miasta - podkreślił.

Zdumienie musi budzić fakt, że wybrany przez mieszkańców m.st. Warszawy Prezydent, swoim zaniechaniem blokuje ważną społeczną inicjatywę, finansowaną całkowicie ze zbiórki publicznej, nie przedstawiając przy tym żadnych merytorycznych argumentów, a jedynie kierując się, jak podejrzewamy, swoją osobistą niechęcią - czytamy w odpowiedzi Sasina.

Szczególne zaniepokojenie Społecznego Komitetu wywołuje także pominięcie w piśmie Pana Prezydenta wniosku o lokalizację Pomnika śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Jak doskonale Pan Prezydent wie, Rada Miasta Stołecznego Warszawy nie zajmowała jeszcze stanowiska w sprawie upamiętnienia w przestrzeni publicznej Warszawy tej tak zasłużonej w historii Polski i Warszawy osoby. Brak przekazania wniosku przez Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy uniemożliwia podjęcie działań przez Radę Miasta oraz de facto ogranicza kompetencje samej Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Jest to tym bardziej zdumiewające i niezrozumiale, że po katastrofie smoleńskiej, Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyznała śp. Lechowi Kaczyńskiemu tytuł honorowego obywatela Warszawy w uznaniu Jego szczególnych zasług dla Stolicy - podkreślił.

Zaapelował o "usunięcie dotychczasowej bezczynności i bezzwłoczne skierowanie obu wniosków do rozpatrzenia przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy".

Na zakończenie Jacek Sasin poprosił o informację "jakie działania podjął Urząd Miasta od 9 kwietnia 2015 r., czyli od podjęcia uchwały o lokalizacji Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w miejscu obecnej pętli autobusowej u zbiegu ulic Trębackiej, Moliera i Focha, mające na celu realizację tego upamiętnienia".