W poniedziałek po godz. 17 prezydent Andrzej Duda powołał rząd desygnowanego na premiera Mateusza Morawieckiego. Nowy premier złożył przysięgę. - Tak mi dopomóż Bóg - zakończył swoje ślubowanie Morawiecki.

Reklama

Beata Szydło została powołana na urząd wiceprezesa Rady Ministrów. Piotr Gliński pozostał wicepremierem oraz ministrem kultury i dziedzictwa narodowego.

Jarosław Gowin został powołany na urząd wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Antoni Macierewicz pozostał szefem MON, z kolei Mariusz Błaszczak dalej będzie zarządzał Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Witold Waszczykowski dalej będzie ministrem spraw zagranicznych. Ministrem sprawiedliwości pozostanie Zbigniew Ziobro.

Anna Zalewska będzie nadal zarządzać Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jan Szyszko pozostał na stanowisku szefa resortu środowiska. Nie będzie też zmiany na czele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - swój "stołek" zachowała Elżbieta Rafalska.

Krzysztof Jurgiel pozostanie ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Andrzej Adamczyk będzie szefem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Reklama

Ministrem zdrowie nadal będzie Konstanty Radziwiłł. Marek Gróbarczyk utrzymał stanowisko szefa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Ministrem cyfryzacji pozostała Anna Streżyńska. Witold Bańka nadal będzie szefem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Krzysztof Tchórzewski pozostał ministrem energii. Beata Kempa, Elżbieta Witek, Mariusz Kamiński i Henryk Kowalczyk zostali powołani na urząd ministra-członka Rady Ministrów.

Wielogodzinna rozmowa Morawieckiego z prezesem PiS

Według informacji PAP w niedzielę odbyła się wielogodzinna rozmowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z desygnowanym na premiera Mateuszem Morawieckim.

W trakcie rozmowy - podają źródła PAP - konsultowane miały być szczegóły rekonstrukcji rządu, początkowo planowanej na styczeń.

W piątek Duda przyjął dymisję rządu Beaty Szydło i desygnował Mateusza Morawieckiego, dotychczasowego wicepremiera i ministra finansów oraz rozwoju na premiera.
Zgodnie z konstytucją prezydent powołuje premiera wraz z pozostałymi członkami rządu w ciągu 14 dni od przyjęcia dymisji poprzedniego gabinetu i odbiera przysięgę od członków nowo powołanego rządu. Po powołaniu nowy premier ma dwa tygodnie na przedstawienie Sejmowi programu działania Rady Ministrów (expose) z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.

Głosowanie nad wotum zaufania wobec rządu Morawieckiego ma się odbyć we wtorek.

Beata Szydło na czele rządu stała od zaprzysiężenia przez prezydenta 16 listopada 2015 roku. 7 grudnia premier Szydło na ręce Komitetu Politycznego PiS złożyła rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji; rezygnacja została przyjęta. Komitet Polityczny wysunął na stanowisko premiera kandydaturę Morawieckiego.