W kwietniu 54 proc. dobrze ocenia pracę prezydenta Andrzeja Dudy, przy czym 12 proc. ocenia ją zdecydowanie dobrze, a 42 proc. raczej dobrze. Z kolei 34 proc. badanych jest przeciwnego zdania - 10 proc. uważa, że prezydent sprawuje swój urząd zdecydowanie źle, 24 proc., że raczej źle. 12 proc. Polaków nie potrafi jednoznacznie ocenić działalności prezydenta.

Reklama

W porównaniu z wynikami z poprzedniego miesiąca ocena pracy Andrzeja Dudy poprawiła się: odsetek osób dobrze oceniających jego pracę wzrósł o 5 punktów procentowych, natomiast odsetek złych ocen zmalał o 4 punkty procentowe. O jeden punkt procentowy zmalał odsetek osób niedecydowanych.

46 proc. Polaków pozytywnie oceniło w kwietniu pracę premiera Mateusza Morawieckiego; przy czym 8 proc. ma zdecydowanie pozytywną opinię na ten temat, a 38 proc. uważa, że Morawiecki funkcję szefa rządu sprawuje raczej dobrze.

32 proc. badanych wypowiada się krytycznie o pracy premiera - 9 proc. sądzi, że pracuje on zdecydowanie źle, a 23 proc., że raczej źle. W porównaniu do poprzedniego miesiąca, ocena pracy Mateusza Morawieckiego nie uległa zmianie. 22 proc. nie ma sprecyzowanego zdania w tej sprawie.

Reklama

W kwietniu 42 proc. dobrze ocenia działalność rządu, w tym 5 proc. uważa, że działa on zdecydowanie dobrze, a 37 proc., że raczej dobrze. 44 proc. jest przeciwnego zdania, przy czym zdecydowanie źle o pracy rządu wypowiada się 11 proc. badanych, a raczej źle 33 proc. 14 proc. badanych nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat.

W porównaniu do wyników z marca wzrósł odsetek pozytywnych ocen działalności rządu – o 3 punkty procentowe. Zmniejszył się natomiast udział ocen negatywnych - o 2 punkty procentowe. O jeden punkt procentowy zmalał odsetek osób niezdecydowanych.

Kantar Public przeprowadził sondaż w dniach 6-11 kwietnia na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1058 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat.