CBOS w kwietniowym sondażu zwrócił uwagę, że niekwestionowanym liderem rankingu społecznego zaufania pozostaje prezydent Duda.

Reklama

W kwietniu zaufanie do prezydenta wyraziło 70 proc. ankietowanych, o 1 pkt proc. więcej niż w marcu. Prezydentowi nie ufa 18 proc. badanych (spadek o 1 pkt. proc.); 9 proc. deklaruje obojętność.

Drugie miejsce na liście najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków zajmuje premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 61 proc. badanych (wzrost o 1 pkt. proc. w stosunku do marca). Premierowi nie ufa 17 proc. respondentów (spadek o 2 pkt. proc.); 15 proc deklaruje obojętność.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro cieszy się 49 proc. zaufaniem (wzrost o 5 pkt. proc.), 33 proc. badanych nie ufa mu (spadek o 2 pkt. proc.); 13 proc. badanych deklaruje obojętność.

Takim samym poziomem zaufania, jak Ziobro cieszy się wicepremier Beata Szydło (49 proc.), co oznacza spadek o 3 pkt. proc.; nie ufa jej 35 proc. badanych (wzrost o 3 pkt. proc.), 13 proc. jest obojętnych.

Wśród polityków opozycji największym zaufaniem (48 proc. - bez zmian) cieszy się Paweł Kukiz; nie ufa mu 21 proc. badanych (spadek o 3 pkt. proc.); obojętność wobec lidera Kukiz'15 wyraża 20 proc. ankietowanych.

W kwietniu z największą nieufnością spotykał się lider PO Grzegorz Schetyna - 46 proc. (spadek o 5 pkt. proc.); ufało mu 21 proc. badanych (bez zmian); obojętność wyraziło 20 proc.

Na drugim miejscu pod względem nieufności znalazł się prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 41 proc. badanych (spadek o 1 pkt. proc.); zaufanie do lidera PiS deklaruje 42 proc. (wzrost o 1 pkt. proc.); obojętność - 13 proc. badanych.

Reklama

Trzecie miejsce w rankingu nieufności zajęła wicepremier Szydło - 35 proc. badanych.

Na kolejnych pozycjach w zestawieniu zaufania znaleźli się: prezes PiS - 42 proc.; minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska (40 proc. zaufania; 12 proc. nieufności); szef MON Mariusz Błaszczak (40 proc. zaufania; 25 proc. nieufności), minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (33 proc. zaufania; 30 proc. nieufności), lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (30 proc. zaufania; 14 proc. nieufności).

Minister kultury Piotr Gliński cieszy się zaufaniem 29 proc. badanych, nie ufa mu 19 proc.; marszałek Senatu Stanisław Karczewski cieszy się 28 proc. zaufaniem; nie ufa mu 15 proc. ankietowanych. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński otrzymał 27 proc. zaufania; 20 proc. nieufności.

Liderka stowarzyszenia Inicjatywa Polska Barbara Nowacka może liczyć na 26 proc. zaufanie, nie ufa jej 16 proc. badanych; przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer otrzymała zaufanie na poziomie 25 proc. zaufania, nie darzy jej zaufaniem 24 proc. badanych.

Szef MSZ Jacek Czaputowicz spotyka się z 24 proc. zaufaniem i 6 proc. nieufnością. Jednocześnie 53 proc. badanych nie zna szefa polskiej dyplomacji. 22 proc. respondentów ufa ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Joachimowi Brudzińskiemu, 17 proc. mu nie ufa.

Przewodniczącego SLD Włodzimierza Czarzastego obdarza zaufaniem 17 proc. badanych, 20 proc. mu nie ufa. Ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu ufa 15 proc. ankietowanych, 4 proc. mu nie ufa, a 68 proc. respondentów deklaruje, że go nie zna.

CBOS podsumowuje, że jedynym politykiem, w przypadku którego rejestrujemy w kwietniu znaczące statystycznie pogorszenie notowań, jest była premier Beata Szydło.

Wydaje się, że mimo pewnej poprawy klimatu wokół rządzących, do czego – jak można sądzić – przyczyniła się m.in. interwencja Jarosława Kaczyńskiego w kwestii nagród dla ministrów, a także poczynione w tym zakresie obietnice, badani nie zapomnieli premier Szydło jej wystąpienia w sprawie nagród, jakie przyznała sobie oraz członkom swojego gabinetu - ocenił CBOS.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (335) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5–12 kwietnia 2018 roku na liczącej 1102 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.