Akt oskarżenia w tej sprawie do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu skierował Mazowiecki Wydział Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Reklama

Jak podała PK w komunikacie, Grzegorz K. został oskarżony o popełnienie przestępstwa o charakterze korupcyjnym.

"Pełniąc funkcję publiczną Prezydenta Miasta Tarnobrzeg oraz w związku z procedowaniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów i Centrum w Tarnobrzegu, 21 lutego 2018 roku przyjął od tarnobrzeskiego przedsiębiorcy korzyść majątkową w kwocie 20 tysięcy złotych" – czytamy w komunikacie PK.

Chodzi o art. 228 par. 1 Kodeksu karnego, który mówi: kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Grzegorz K. został zatrzymany 21 lutego br. przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Delegatury w Rzeszowie w swoim gabinecie, chwilę po tym, jak miał przyjąć 20 tys. zł łapówki w zamian za pozytywną decyzję w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego.

Prezydent Tarnobrzega – jak wówczas podawało Biuro - miał otrzymać pieniądze w zamian za korzystne rozstrzygnięcie co do planu zagospodarowania przestrzennego i zgody na budowę obiektów usługowo-handlowych w Tarnobrzegu.