Małzata Wassermann w rozmowie z PAP poinformowała, że pismo z proponowanym terminem dotarło do komisji mailem, "czkolwiek nie zostało podpisane, widnieje na nim tylko pieczątka i nagłówek kancelarii Romana Giertycha. Jak dodała, do komisji musi wpłynąć jeszcze oryginał pisma z podpisem. Jeśli tak się stanie, to komisja przychyli się do prośby, by przesłuchanie Donalda Tuska odbyło się 2 października - zapowiedziała.

Reklama

Jak tłumaczyła, termin ten był jednym z trzech wyznaczonych wcześniej Tuskowi przez komisję. Mam nadzieję, że będzie to owocne przesłuchanie - powiedziała PAP Wassermann. Przewodnicząca komisji ds. Amber Gold wielokrotnie informowała, że Donald Tusk ma być ostatnim świadkiem, jakiego przesłucha komisja. Zapowiadała też, że raport końcowy z prac komisji powinien być gotowy w listopadzie.

O tym, że do komisji wpłynęło pismo z terminem przesłuchania od mec. Romana Giertycha jako pierwsze podało Radio Zet.

Celem powołanej w lipcu 2016 r. komisji śledczej jest zbadanie i ocenienie prawidłowości i legalności działań podejmowanych wobec Amber Gold przez rząd, w szczególności ministrów: finansów, gospodarki, infrastruktury, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i podległych im funkcjonariuszy publicznych.

Do zadań komisji należy też zbadanie działań, jakie podejmowali w sprawie spółki: prezes UOKiK, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a także prokuratura oraz organy powołane do ścigania przestępstw, w szczególności szefowie ABW i CBA oraz Komendant Główny Policji i podlegli im funkcjonariusze publiczni. Komisja śledcza ma także zbadać działania podejmowane ws. Amber Gold przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Reklama

Amber Gold powstała na początku 2009 r. i miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W połowie 2011 r. spółka przejęła większościowe udziały w liniach lotniczych Jet Air, następnie w niemieckich OLT Germany, a pod koniec 2011 r. w liniach Yes Airways. Powstała wtedy marka OLT Express.

Reklama

Linie OLT Express upadłość ogłosiły pod koniec lipca 2012 r. Z kolei Amber Gold ogłosiła likwidację 13 sierpnia 2012 r., a tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Według ustaleń, w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej firma oszukała w sumie niemal 19 tys. swoich klientów, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł.