Prezydent listę tę otrzymał od szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyk. – Na liście tej znajdują się np. osoby, które z uwagi na swoją działalność w aparacie bezpieczeństwa państwa komunistycznego pozbawione zostały jeszcze w latach 90. uprawnień kombatanckich – tłumaczy "Rzeczpospolitej" minister Kasprzyk.

Reklama

Wśród osób, których nazwiska są na liście jest pięciu zabójców mjr. Mariana Bernaciaka ps. Orlik, którzy otrzymali order wojenny za zwalczanie podziemia niepodległościowego.

Jak napisane jest w ustawie o orderach i odznaczeniach, prezydent może odebrać je, gdy odznaczony „dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu i odznaczenia". Na początku lat 90. właśnie z tego powodu Virtuti Militari odebrano Leonidowi Breżniewowi i Iwanowi Sierowowi.

Andrzej Duda wciąż jednak powstrzymuje się przed podjęciem decyzji. Kancelaria odpowiada, że „Sprawa pozbawienia osób niegodnych Orderów Virtuti Militari, nadanych im w okresie Polski Ludowej, jest w trakcie opracowywania w Kancelarii Prezydenta RP. Z uwagi na złożoność prawną i historyczną zagadnienia, przygotowanie stanowiska rozstrzygającego o wszelkich wątpliwościach jest niezwykle trudne, o czym świadczy fakt, że próby podejmowane w tym kierunku, w kolejnych kadencjach Prezydentów, nie przyniosły dotychczas rezultatów".

Urzędnicy prezydenta przyznają też, że „nie jest obecnie możliwe wskazanie konkretnego terminu, kiedy prace nad rozwiązaniem kwestii pozbawień Orderu Virtuti Militari z okresu Polski Ludowej zostaną zakończone i zapadną w tej sprawie decyzje".