- Decyzję prezydenta Warszawy z 27 lutego 2009 r. należy ocenić jako wydaną z naruszeniem przepisów prawa i zasługuje ona na uchylenie - powiedział przewodniczący komisji Patryk Jaki.

Reklama

Jak uzasadnił, przeniesienie roszczeń do nieruchomości było "rażąco sprzeczne z interesem społecznym". - Przeniesienie roszczeń nastąpiło za świadczenie rażąco niewspółmierne do wartości nieruchomości. Późniejsi beneficjenci decyzji reprywatyzacyjnej nabyli za łączną cenę tysiąca zł prawa i roszczenia nie tylko do 12 m kw. nieruchomości położonej przy Krakowskim Przedmieściu 81, ale również do 5 m kw. przy Senatorskiej 9. Ponadto jeden z beneficjentów nabył od spadkobierczyni udział w prawach i roszczeniach do części nieruchomości przy Krakowskim Przedmieściu 81 oraz Senatorskiej 9 za kwotę 80 tys. zł - podkreślił Jaki.

Dodał, że "z opinii biegłych powołanych w sprawie wynika, iż wartość rynkowa tej nieruchomości wyniosła łącznie ponad 285 tys. zł".

- Właścicielem nieruchomości przy Krakowskim Przedmieściu 81 jest w dalszym ciągu miasto Warszawa, nie zawarto bowiem umowy w formie aktu notarialnego o oddanie gruntu - zaznaczył Jaki. W związku z tym - mówił - w sprawie nie doszło do nieodwracalnych skutków prawnych i możliwe było uchylenie tej decyzji reprywatyzacyjnej.

Podczas II wojny światowej budynek położony przy ul. Krakowskie Przedmieście 81 został zniszczony. W związku z budową Trasy W-Z budynek rozebrano w latach 1947-1949. Po roku 1950 - przy uwzględnieniu wytycznych konserwatorskich - na płycie tunelu Trasy W-Z powstały ze środków Skarbu Państwa nowe budynki.

Podczas konferencji prasowej przewodniczący Jaki poinformował, że komisja wydała we wtorek 11 decyzji ws. zadośćuczynień i odszkodowań dla mieszkańców z reprywatyzowanych kamienic.

Reklama

- Komisja przyznała tytułem odszkodowania od m.st. Warszawy na rzecz osób zajmujących lokale przy ul. Nowogrodzkiej 6a - 36 tys. 853 zł 31 gr. Ponadto komisja przyznała tytułem zadośćuczynienia od m.st. Warszawy na rzecz osób zajmujących lokale przy ul. Nowogrodzkiej 6 - 96 tys. zł. Łączna kwota przyznanych dzisiaj odszkodowań i zadośćuczynień tj. 133 tys. 453 zł 31 gr w stosunku do tych dwóch nieruchomości - powiedział.

- Do tego doszła jeszcze ulica Skaryszewska 11 i tu komisja przyznała tytułem odszkodowań od m.st. Warszawy na rzecz osób zajmujących lokale przy tej nieruchomości 11 tys. 450 zł 82 gr. Zadośćuczynienia przy tej nieruchomości to jest razem 154 tys. zł - mówił Jaki.

Jak podsumował przewodniczący, komisja przyznała we wtorek odszkodowania i zadośćuczynień łącznie na kwotę 298 tys. 904 zł 13 gr. mieszkańcom trzech kamienic.

Jaki mówił również, że nieruchomościach położonych przy ul. Nowogrodzkiej 6 i 6a oraz ul. Skaryszewskiej 11 dochodziło do tzw. "czyszczenia kamienic".