- SN po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w poniedziałek odrzucił skargę Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Brauna na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z 4 lutego 2019 r. - poinformował Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

Reklama

W zeszłym tygodniu Włodzimierz Skalik, pełnomocnik KWW Grzegorza Brauna - kontrkandydata Dulkiewicz w wyborach na prezydenta Gdańska - informował, że złożył do SN skargę na uchwałę podjętą przez PKW. PKW postanowiła, że KWW "Wszystko dla Gdańska" ubiegającej się o fotel prezydenta tego miasta Aleksandry Dulkiewicz musi zmienić swoja nazwę. Zdaniem Skalika, ta uchwała została podjęta z naruszeniem prawa, zwłaszcza w części, w której PKW nakazało akceptować podpisy, pod zmienianą nazwą komitetu wyborczego Dulkiewicz, który dotychczas funkcjonował jako Komitet Wyborczy Wyborców "Wszystko dla Gdańska".

PKW 4 lutego podjęła uchwałę, w której uchyliła decyzję komisarza wyborczego w Gdańsku o rejestracji komitetu wyborczego wyborców "Wszystko Dla Gdańska". - PKW stwierdza, że komisarz wyborczy w Gdańsku (...) powinien wezwać komitet "Wszystko dla Gdańska" do zmiany nazwy na spełniającą wymogi (...) Kodeksu wyborczego, w terminie pięciu dni od dnia otrzymania wezwania - mówił wtedy przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński.

Zgodnie bowiem z Kodeksem wyborczym "nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców muszą być różne od nazw lub skrótu nazw partii politycznych lub organizacji, wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru, prowadzonych przez właściwy organ". - Komitet musi złożyć nową nazwę. Nie jest to problem, to jest dodanie wyrazu czy coś takiego i natychmiast kandydata rejestrują - zaznaczał Hermeliński. Jak dodawał, jeśli wyznaczony termin zostanie dotrzymany, to "nie powinno być problemu".

Szef PKW wskazywał też wówczas, że w przypadku zmiany nazwy przez komitet wyborczy (...) podpisy złożone pod zgłoszeniem kandydatury Dulkiewicz "na wykazach podpisów zawierających dotychczasową nazwę komitetu wyborczego (...) powinny zostać uznane przez miejską komisje wyborczą w Gdańsku za złożone prawidłowo, o ile spełniają pozostałe wymogi Kodeksu wyborczego". Zaznaczał, że były one składane "na Aleksandrę Dulkiewicz, a nie na komitet".

Reklama

Hermeliński przypominał także, że podobne sytuacje zdarzały się już w przeszłości. - W tej sytuacji uważamy, że jakąś winę ponosi komisarz za to, że podjął wadliwą decyzję; nie może to obciążać komitetu wyborczego, nie można im zamykać drogi do zmiany nazwy komitetu - mówił.

Jak natomiast poinformował Michałowski, PKW w stanowisku przedłożonym SN wskazała, że prawo do wniesienia skargi do SN na uchwałę PKW przysługuje w określonych kwestiach. - Uprawnienie to nie obejmuje uchwał dotyczących skarg na działalność komisarza wyborczego i uchwał (...) w sprawie uchylenia postanowienia komisarza wyborczego wydanych w trybie nadzoru. Z uwagi na powyższe Komisja uznała, że na zaskarżoną uchwałę z 4 lutego br. w sprawie skargi na postanowienie komisarza wyborczego w Gdańsku, skarga do SN nie przysługuje i wniosła o jej odrzucenie - dodał Michałowski.

Komitet Dulkiewicz - pełniącej obecnie obowiązki prezydenta Gdańska - jeszcze 5 lutego złożył u komisarza wyborczego wniosek o zmianę nazwy, naprawiając tym samym błąd formalny. Z kolei 6 lutego członkowie sztabu wyborczego kandydatki przynieśli do Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku dodatkową partię ok. 25 tys. podpisów mieszkańców.

Przedterminowe wybory na prezydenta Gdańska odbędą się w niedzielę 3 marca. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał premier Mateusz Morawiecki. Jest to wynikiem wygaśnięcia mandatu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który zmarł 14 stycznia, po tym jak dzień wcześniej został zaatakowany nożem przez 27-letniego Stefana W. podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.