Do Sejmu wpłynął w ostatnich dniach projekt poselski ustawy "o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku". Jak informuje Sejm na swojej stronie internetowej, projekt wprowadza rozwiązania, które mają usprawnić przygotowania i realizację inwestycji dotyczącej muzeum w celu "zachowania unikatowych wartości historycznych, przestrzennych, materialnych i niematerialnych, symbolizujących bohaterstwo oraz ofiarę poniesioną przez polskiego żołnierza".

Reklama

- Staje mi przed oczyma obraz sprzed dwóch lat – 1 września 2017 r., kiedy harcmistrz Artur Lemański miał podchodzić do mównicy i decyzją polityczną urzędnika reprezentującego Prawo i Sprawiedliwość i polski rząd został zatrzymany i został mu odebrany głos. Dzisiaj mamy do czynienia z bardzo podobną sytuacją. Dzisiaj nam, Polkom i Polakom zostaje odebrany głos dotyczący przyszłości półwyspu Westerplatte, bo właśnie temu ma służyć specustawa o budowie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Tylnymi drzwiami, bez konsultacji społecznych, bez rozmów, bez analiz, bez rozmów także ze środowiskiem kombatanckim Prawo i Sprawiedliwość chce podjąć jedynie słuszną decyzję: Polacy, obywatele kontra decyzja polityczna jednej partii – powiedziała na konferencji prasowej na Westerplatte prezydent Gdańska.

Dulkiewicz oceniła, że „dzisiaj, w przededniu 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej usiłuje się na nowo rozpocząć dyskusję na temat tego, jak powinno wyglądać to miejsce”.

- Tylko, że tę dyskusję my jako miasto rozpoczęliśmy już dużo wcześniej, organizując konkursy i wystawę prac i koncepcji poświęconych zagospodarowaniu tego terenu. Co robi Prawo i Sprawiedliwość? Po prostu tylnymi drzwiami usiłuje wprowadzić przepisy zawłaszczające i przejmujące cały ten teren – na to zgody nie będzie. Dlatego apeluję do pana wicepremiera Piotra Glińskiego, wiceministra kultury Jarosława Sellina, który jest Pomorzaninem i zna doskonale skomplikowane losy tego terenu – aby podjąć rozmowy i dialog na temat tego, jak powinno wyglądać Westerplatte - mówiła prezydent Gdańska.