Data musi zostać wyznaczona zgodnie z Konstytucją

Spekulowanie na temat daty wyborów umożliwiają przepisy Konstytucji RP. Zgodnie z ustawą zasadniczą wybory parlamentarne odbywają co cztery lata – w ciągu 30 dni przed upływem czteroletniej kadencji obecnego sejmu i senatu.

Reklama

Wyjątek od tej zasady stanowią jedynie wybory przedterminowe, zarządzane w szczególnych przypadkach:

• skrócenia kadencji sejmu przez sam sejm (uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów) lub prezydenta RP;

• przedłużenia kadencji sejmu w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

Dokładna data wyborów parlamentarnych musi zostać wyznaczona przez prezydenta najpóźniej na 90 dni przed końcem kadencji sejmu.

Kiedy prawdopodobnie odbędą się wybory 2019?

Reklama

Obecna kadencja parlamentu rozpoczęła się 12 listopada 2015 roku. Oznacza to, że termin wyborów parlamentarnych 2019 powinien przypadać między 12 października a 12 listopada. Biorąc pod uwagę konstytucyjną zasadę, iż wybory powinny zostać przeprowadzone w dzień wolny od pracy, można się ich spodziewać 13, 20, 27 października, 3 lub 10 listopada.