Jak podkreśla CBOS w ciągu ostatnich trzech miesięcy notowania głowy państwa pozostają w zasadzie niezmienione. W maju prezydenturę Andrzeja Dudy ocenia pozytywnie sześciu na dziesięciu badanych (60 proc.), natomiast negatywnie – niemal jedna trzecia (29 proc.). 11 proc. nie ma zdania na ten temat.

Reklama

W porównaniu do badania z kwietnia odsetek ocen pozytywnych dla prezydenta nie zmienił się, a negatywnych spadł o 1 pkt proc. Odpowiedź "trudno powiedzieć" w maju wybrało o 1 pkt proc. więcej niż w sondażu z ubiegłego miesiąca.

Notowania parlamentu nie zmieniły się istotnie od kwietnia. W maju działalność Sejmu pozytywnie ocenia niemal jedna trzecia badanych (30 proc.) i tyle samo (30 proc.) wypowiada się z aprobatą o działalności Senatu. Niezadowolenie z pracy posłów deklaruje połowa Polaków (51 proc.), a senatorów – ponad dwie piąte (42 proc.).

Liczba ankietowanych, którzy dobrze oceniają pracę Sejmu w stosunku do badania z poprzedniego miesiąca wzrosła o 1 punkt proc., oceniających źle - zmalała o 2 punkty proc. Odsetek respondentów niezdecydowanych to 19 proc. - o 1 punkt proc. więcej niż w kwietniu.

Notowania Senatu nie zmieniły się w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Odpowiedź trudno powiedzieć wybrało 28 proc. respondentów.

Reklama

CBOS poprosił też respondentów o ocenę działalności Państwowej Komisji Wyborczej. Pozytywnie PKW oceniło 57 proc. ankietowanych (o 12 punktów proc. mniej niż w badaniu z listopada 2018 r., w którym PKW została uwzględniona); źle o PKW mówi 7 proc. (wzrost o 2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania), a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 36 proc. (wzrost o 10 punktów proc.).

Reklama

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 16-23 maja metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na liczącej 1138 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.