Sejm rozpoczął w środę pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zakłada on wprowadzenie comiesięcznego dodatku 500 zł dla dorosłych osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Reklama

Michałkiewicz podziękował premierowi za inicjatywę, która - jak mówił - ma wesprzeć osoby najbardziej potrzebujące. Projektowana ustawa ma zapewnić dodatkowe środki służące zaspokajaniu potrzeb życiowych osób nie zdolnych do samodzielnej egzystencji, ze względu na to, że ponoszą one zwiększone koszty funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym. To koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną - mówił wiceminister.

Podkreślił, że o świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Wskazał, że chodzi tu o orzeczenia o: całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji).

Dodał, że o dodatek będą mogły wnioskować jedynie osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, lub które otrzymują świadczenia w kwocie niższej niż najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Przypomniał, że ta renta jest co roku waloryzowana. Od marca wynosi 1100 zł brutto.

Reklama

Zakładamy, że także w następnym roku ulegnie zwiększeniu - dodał Michałkiewicz.

Zaznaczył, że do dodatku 500 zł nie będzie włączany zasiłek pielęgnacyjny oraz inne dodatki wypłacane wraz z tymi świadczeniami. Chodzi o dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki, ale także dodatek mieszkaniowy i wszystkie dodatkowe świadczenia, które są połączone ze świadczeniem zasadniczym. One nie będą miały wpływu na otrzymywanie świadczenia uzupełniającego - powiedział wiceszef MRPiPS.

Poinformował, że aby otrzymać świadczenie trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Podkreślił, że będzie można wystąpić w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku o orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Świadczenie będzie przysługiwało z wyrównaniem od momentu złożenia wniosku.

Proponujemy także, by świadczenie było wypłacane w pełnej wysokości. (....) dlatego będzie ono wolne od potrąceń i egzekucji - zaznaczył.

Podkreślił, że świadczenie i koszty obsługi mają być finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Jak dodał, przewidziano także możliwość udzielenia pożyczki SFWON przez Fundusz Pracy oraz przekazywanie mu dotacji z budżetu państwa.

Projekt przewiduje, że ustawa o świadczeniu uzupełniającym 500 zł dla osób z niepełnosprawnościami wejdzie w życie 1 października 2019 r.

Zależy nam bardzo, by świadczenie trafiło do osób, które potrzebują takiego wsparcia jak najszybciej. Stąd ten szybki tryb procedowania. (...) Chcemy, by świadczenie było wypłacane jeszcze w tym roku - powiedział.