Do piątku do udziału w obecnej edycji programu zgłosiło się 926 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego kraju - poinformowała Judyta Ziętkowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej, które od 25 lat prowadzi program "Młodzi głosują".

Reklama

W ramach programu uczniowie przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach symulację wyborów na wzór wyborów powszechnych. Zachęcamy szkoły i przekazujemy szkołom materiały, które mogą im w tym pomóc - powiedziała Ziętkowska.

W szkołach uczestniczących w programie tworzone są młodzieżowe komisje wyborcze, których zadaniem było czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów. Przygotowywane są lokale wyborcze. Są karty wyborcze, na których umieszczone są nazwy rzeczywistych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach powszechnych. Do udziału w wyborach zachęcani są wszyscy uczniowie. Po wyborach w szkołach sporządzane są protokoły, zawierające informacje o wynikach i frekwencji - mówiła.

Wiedzę o procesie wyborczym, kompetencjach Sejmu i Senatu, uczniowie poznają na lekcjach wiedzy o społeczeństwie i historii. My chcemy dać im rodzaj namiastki bezpośredniego doświadczenia. Chcemy, by uczniowie doświadczyli jak wygląda proces wyborczy, po to, by - gdy staną się pełnoletni i będą mogli wziąć udział w wyborach powszechnych - wiedzieli jak to wygląda, by wiedzieli, jaki wpływ na wynik wyborów ma ich decyzja o udziale w nich i oddany przez nich głos. Chcemy pokazać im, że pojedynczy oddany głos może zaważyć na wyniku wyborów, na tym, kto będzie rządzić i jak będzie wyglądać ich rzeczywistość - powiedziała Ziętkowska.

Jeśli uczniowie będą mieli wiedzę na temat procesu wyborczego, doświadczą go, to jest większa szansa na to, że jako osoby dorosłe będą brać udział w wyborach - dodała.

Reklama

Uczniowie zaangażowani w projekt prowadzą też kampanie profrekwencyjne, w ramach których zachęcają do udziału w wyborach.

Podczas kampanii informacyjnej skupiajcie się na podawaniu informacji o zasadach i znaczeniu wyborów, a także zachęcaniu osób pełnoletnich do głosowania - można przeczytać w instrukcji przygotowanej przez CEO dla uczniów opublikowanej na stronie internetowej projektu "Młodzi głosują".

Organizatorzy akcji przypominają uczniom, że obowiązuje ich zasada neutralności politycznej. Podkreślają, że absolutnie zabroniona jest agitacja polityczna, publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób lub do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego.

W myśl zasady neutralności politycznej organizatorzy proszą uczestników projektu o umieszczanie na wszystkich materiałach przygotowywanych podczas realizacji projektu "Młodzi głosują" następującej informacji: Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie wspiera żadnego z kandydatów, komitetów wyborczych czy reprezentowanych przez nich partii.

Wyniki symulacji wyborów przeprowadzonych w szkołach CEO opublikuje 14 lub 15 października, czyli po wyborach parlamentarnych, które odbędą się 13 października. Podane zostaną dopiero po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów powszechnych.

Projekt "Młodzi głosują" towarzyszy wszystkim wyborom i referendom państwowym od 1995 r. Do tej pory w symulacjach wyborów wzięło udział niemal 3 mln uczniów. Partnerem merytorycznym CEO w tym projekcie jest Uniwersytet SWPS.(PAP)