Według Niezależnej.pl okazuje się, że ani Paweł Kukiz, ani nikt z jego ludzi nigdy nie zapłacili za stworzone przed czterema laty na potrzebę kampanii prezydenckiej i parlamentarnej znaki graficzne. Autorami logo i sloganu są dwaj artyści, designerzy, Miłosz Lodowski oraz Miłosz Kozioł. W 2015 r. artyści stworzyli na potrzeby kampanii prezydenckiej Pawła Kukiza wspomniane logo i slogan - czytamy.

Reklama

Jak podaje portal, obaj od początku 2015 r. ściśle współpracowali z Kukizem, a współpracę rozwiązali we wrześniu 2015 r. "Ich zdaniem od tamtego czasu Paweł Kukiz posługuje się logotypem i sloganem w sposób bezprawny i to pomimo wielu prób polubownego załatwienia sprawy" - podaje Niezależna.pl.

"" - czytamy.

Jak zauważa portal, od września 2015 r. na dobre zaczęła się parlamentarna kariera ruchu Kukiz'15. "Logo jak i slogan były przez lata używane w materiałach ruchu Kukiz'15 takich jak plakaty, ulotki, materiały filmowe i wszystko, co może kojarzyć się kampanią wyborczą i działalnością polityczną. Tak było przed wyborami i już po nich" - wskazuje.

"Zgodnie z relacją twórców logotypu i sloganu, znak był także bezprawnie wykorzystywany na etykiecie piwa z browaru Marka Jakubiaka (Browary Regionalne Jakubiak), ówczesnego posła Kukiz'15. Piwo promowało ruch Pawła Kukiza na początku 2016 r." - czytamy.

Twórcy od polityka domagają się m.in. wycofania z użycia wszystkich materiałów, które zawierają logo i slogan. Żądają ponadto kwoty 500 zł za każdy przypadek naruszenia autorskich praw majątkowych do sloganu "Potrafisz Polsko" i 600 zł za każdy przypadek naruszenia autorskich praw majątkowych do logo "Kukiz'15". Chcą także, aby Kukiz umieścił na profilu na Facebooku ruchu Kukiz'15 oraz swoim prywatnym oświadczenie, że logo i slogan były wykorzystywane bez zapłaty, bez zgody i z naruszeniem praw autorskich.

Portal podaje, że podczas kończącej się właśnie kampanii wyborczej do parlamentu ruch Kukiz 15 starał się nie eksponować kwestionowanego przez artystów logo, a w jego miejsce prezentował inny, łudząco podobny znak. To - według portalu - może świadczyć o tym, że Kukiz nie jest zainteresowany polubownym załatwieniem sprawy.

Również na Wikipedii - czytamy - obecne logo ruchu Kukiz 15, umieszczone jest inne niż to, zaprojektowane przez Lodowskiego i Kozioła. "Jak wynika z historii pliku, 23 sierpnia b.r. ktoś zawiadujący stroną Kukiz'15 podmienił stworzone przez grafików Logo na " - podaje Niezależna.pl.