Przyznałam pracownikom Kancelarii Sejmu, w tym minister Agnieszce Kaczmarskiej, nagrody z funduszu nagród. Praca, jaką wykonywali przez poprzednie cztery lata, była wyjątkowo ciężka - mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Reklama

Nagrody przyznawano w trzech transzach: kwietniu, maju (za te dwa miesiące nagrody przyznał były marszałek Marek Kuchciński) i listopadzie.

Kaczmarska została doceniona m.in. za "poważne ograniczenie czasu prywatnego" i "konieczność stałej gotowości do realizacji nowych zadań" - ustaliła WP; jako pierwsza poinformowała o wysokości nagród przyznanych pracownikom Kancelarii Sejmu.

O Kaczmarskiej było ostatnio głośno, kiedy postawiła się sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi i nie opublikowała list poparcia do KRS.