Donald Tusk na celowniku SB

W katalogach IPN można znaleźć informacje, jakie służby specjalne gromadziły o obecnych członkach rządu i parlamentarzystach. O Donaldzie Tusku wiadomo m.in., że sprawę przeciwko niemu prowadziła Prokuratura Wojskowa w Gdańsku.

Objęty sprawą prowadzoną przez Prokuraturę Wojewódzką w Gdańsku w 1983 r., która dotyczyła uczestnictwa w "tajnej organizacji o charakterze antypaństwowym". Akta sygn. arch. IPN Gd 76/20 t.2 (DS 8/83).

Poza tym nazwisko obecnego premiera pojawia się w aktach IPN także przy informacjach o operacji o kryptonimie Klan, wymierzonej w NSZZ "Solidarność".

Występuje jako figurant w ramach SO krypt. "Klan", "Związek" (nr 37004) prowadzonej w latach 1980-83 przez Wydz. III "A" i Inspektorat 2 KWMO/WUSW Gdańsk a wymierzonej przeciwko NSZZ "Solidarność". Akta sygn. arch. IPN Gd 003/166 (185/IV) t.24.

Figuruje w materiałach z analiz przeprowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW Gdańsk w 1988 r. Akta sygn. arch. IPN Gd 0046/520 t.4 (1128).

Akta paszportowe. Sygn. arch. EAGD 3102432.

Radosław Sikorski, kryptonim Bastard

Na celowniku bezpieki znalazł się także obecny minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski był podejrzewany o "kontakt ze służbami specjalnymi państw NATO". SB nadała mu kryptonim Bastard, co w języku angielskim oznacza: fałszywy, nienormalny, bękart, ale i sk...syn.

W dniu 21.01.1983 r. zarejestrowany przez Wydz. II WUSW w Bydgoszczy pod nr. 21200 jako „osoba do obiektu” do [brak kategorii] „Bristol” nr ewid. 9219. Sprawę przerejestrowano [brak daty] na KE krypt. „Bastard” - „podejrzany o kontakt ze służbami specjalnymi państw NATO”. Sprawę zdjęto z ewidencji w dniu 15.01.1990 r.; materiały zniszczono. Poz. 21200 z dziennika rejestracyjnego b. WUSW Bydgoszcz; karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej b. Wydz. „C” WUSW Bydgoszcz/Toruń/Włocławek; karta EO-4/77 i EO-4-A/77 z kartoteki b. Biura „C”; ZSKO-88.

02.10.1989 - pod tą datą odnotowano fakt rejestracji pod nr. 1178/3/89 W-III. Materiały zarchiwizowano pod nr. J-12063 – Segregator Materiałów Wstępnych krypt. „Bastard". Materiały sygn. IPN BU 02072/22 i mikrofilm sygn. IPN BU 01824/311 (J-12063).

Objęty postępowaniem przygotowawczym przez jednostkę w Lesznie do sprawy nr RSD-478/85. ZSKO-88; ZSKO-90.

Akta paszportowe. Akta arch. sygn. IPN By 175/1622 (EABY 47231).

Nelli Rokita na grobie Otto Schimka

Z opublikowanych katalogów IPN wynika również, że Nelli Rokita - obecna posłanka Prawa i Sprawiedliwości - od marca do lipca 1986 roku była rozpracowywana przez peerelowskie służby.

Objęta była operacyjną kontrolą przez krakowski II Wydział WUSW. Nelli Rokita-Arnold dwa razy uczestniczyła w nielegalnych zgromadzeniach 1 maja1986 roku - jak to ujęto w dokumentach - "w rejonie antysocjalistycznych wystąpień na terenie Krakowa w Nowej Hucie" i 4 maja 1986 roku "w miejscowości Machowa koło Tarnowa usiłowała wziąć udział w nielegalnej manifestacji na grobie Otto Schimka".

Obecna posłanka PiS została wówczas wpisana do indeksu osób niepożądanych w PRL. Uzasadnienie było następujące: "Będąc w Polsce angażowała się w działalność wymierzoną w podstawowe interesy polityczne kraju. Brała udział w nielegalnym zgromadzeniu w Machowej, podczas którego działacze opozycji usiłowali składać wieńce na grobie rzekomego antyfaszysty Otto Schimka".

To już trzeci taki zestaw informacji na temat osób na stanowiskach publicznych. O tym, że dane są jawne i mają zostać opublikowane, mówi nowa ustawa lustracyjna, która weszła w życie już w marcu. Jednak szef IPN Janusz Kurtyka zdecydował, że dane osób kandydujących do parlamentu będą ujawnione dopiero po wyborach.

Wcześniej na stronach internetowych IPN znalazły się informacje o prezydencie, ówczesnym premierze, marszałkach obu izb parlamentu, Rzeczniku Praw Obywatelskich czy sędziach Trybunału Konstytucyjnego.