Kutz podpisał deklarację lojalności w grudniu 1981 roku. Wtedy, tuż po wprowadzeniu stanu wojennego, na wniosek SB reżyser został internowany. 21 grudnia, już po podpisaniu lojalki, zwolniono go do domu.

Internowany przez Wydz. III KWMO Katowice od 14.12.1981 do 21.12.1981 r. z powodu „kontaktów z działaczami antysocjalistycznymi”. Po podpisaniu „deklaracji o lojalności” w dniu 21.12.1981 r. zwolniony z internowania. Materiały złożono do archiwum Wydz. „C” KWMO Katowice i zarchiwizowano pod nr. 18415/I.

Dziesięć lat wcześniej Kutz został zarejestrowany jako kandydat na tajnego współpracownika. Jednak - jak wynika z dokumentów - nigdy nim nie został. W sumie przez dziesięć lat był inwigilowany w sprawie o kryptonimie Reżyser.

Ważne, by wyjaśnić, co to właściwie jest lojalka? To pisemne zobowiązanie do przestrzegania przepisów stanu wojennego. Lojalka nie była zobowiązaniem do współpracy z SB. Ale opozycjoniści jej podpisanie traktowali jako wycofanie się z działalności podziemnej.

"Ja nie podpisałem żadnej deklaracji w jakiejkolwiek sprawie, tylko podpisałem urzędowe pismo, że będę przestrzegał aktualnych przepisów administracyjnych" - powiedział PAP Kutz. Dodał, że to, co podpisał w grudniu 1981 roku, nie nazywało się wcale aktem lojalności.

13 parlamentarzystów zarejestrowanych

W sumie w archiwach IPNinformacje o zarejestrowaniu 13 obecnych parlamentarzystów jako współpracowników SB - wyliczył "Wprost". Jest wśród nich dziesięciu posłów i trzech senatorów.

Najbardziej znani to były premier Włodzimierz Cimoszewicz, dziś zasiadający w Senacie, a także Zyta Gilowska, była minister finansów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, dziś posłanka PiS.

Eugeniusz Kłopotek z PSL oraz Wacław Martyniuk z LiD zostali z kolei zarejestrowani jako kontakty operacyjne.

Zarejestrowani jako tajni współpracownicy zostali: były wiceminister transportu w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, a dziś poseł PiS Bogusław Kowalski, znany działacz mniejszości białoruskiej i poseł LiD Eugeniusz Czykwin, senator PO Zbigniew Pawłowicz, poseł PSL Mirosław Pawlak, poseł Stanisław Wojtas z PSL, poseł Wiesław Szczepański z LiD zarejestrowany jako konsultant bezpieki o pseudonimie „Artur”, poseł Tomasz Nowak z PO jako kontakt operacyjny "Aktor" (pozyskany do współpracy w 1989 roku), poseł Jan Kuriata z PO, senator Marek Konopka z PO.