Według "Rzeczpospolitej", pod listem poparcia dla Mariusza Kamińskiego podpisali się między innymi sędzia Wiesław Johan, pisarze: Marek Nowakowski i Marek Rymkiewicz oraz dziennikarze: Jan Pospieszalski, Krzysztof Czabański i Andrzej Urbański.

Reklama

Kamińskiego bronią też politycy: Zofia i Zygmunt Romaszewscy, siostra Zbigniewa Herberta - Halina, muzyk Przemysław Gintrowski, aktorka Ewa Dałkowska oraz Bogusław Nizieński - sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.

Oto pełna treść listu, skierowanego do Donalda Tuska:

"Szanowny Panie Premierze,

Nie tak dawno otrzymał Pan mandat, który szczególnie zobowiązuje, mandat odpowiedzialności za Polskę i jej Obywateli. Jesteśmy przekonani, że poza politycznymi deklaracjami, podejmie Pan działania zmierzające do dalszego umacniania podstaw demokratycznego państwa prawnego i budujące zaufanie do instytucji publicznych.

Celem nadrzędnym powinno być skuteczne przeciwdziałanie wszelkim przejawom społecznej patologii. W naszym przekonaniu - ważną rolę na tym polu pełni Centralne Biuro Antykorupcyjne. W krótkim czasie odniosło wiele sukcesów, walcząc z groźną chorobą naszych czasów - korupcją. Dlatego trudno zrozumieć, trwający od wielu tygodni bezprecedensowy, niekiedy wręcz histeryczny atak na tę instytucję i jej Szefa.

Niebawem zapadną decyzje, przesądzające los CBA. Z tego powodu zwracamy się do Pana - Premiera Rzeczypospolitej o rozwagę i obiektywizm, pozwalające mieć nadzieję, że eliminacja z naszego życia publicznego patologii będzie nadal wartością nadrzędną".