Zgodnie z projektem, który w czwartek został opublikowany na stronie internetowej Sejmu wsparcie finansowe będzie mogło zostać udzielone, w przypadku gdy działalność twórcy jest działalnością kulturalną objętą mecenatem państwa.

Reklama

Wsparcia minister lub wyznaczona przez niego państwowa instytucja kultury będą mogli udzielić na wniosek twórcy, który zostanie złożony do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo wyznaczonej przez niego państwowej instytucji kultury.

Szczegółowe warunki uzyskiwania wsparcia finansowego, w tym maksymalną wysokość wsparcia określi szef MKiDN w rozporządzeniu.

Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.