Według badania CBOS przeprowadzonego na przełomie września i października 38 proc. ankietowanych deklaruje, że są zwolennikami rządu (o 1 pkt. proc. mniej niż przed miesiącem); jednocześnie 34 proc. respondentów określa się jako przeciwnicy rządu (spadek o 1 pkt. proc.). 25 proc. badanych ma obojętny stosunek do Rady Ministrów (wzrost o 3 pkt. proc.), a 3 proc. nie ma zdania na ten temat (tyle samo, co w poprzednim badaniu).

Reklama

Ankietowanych spytano również o ocenę wyników działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy. Dobrze te działania oceniło 48 proc. badanych (bez zmian w stosunku do badania sprzed miesiąca), źle - 40 proc. respondentów (również bez zmian). 12 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć" (spadek o 1 pkt. proc.).

CBOS wskazuje, że w stosunku do ubiegłego miesiąca nie zmieniły się również oceny polityki gospodarczej gabinetu Mateusza Morawieckiego. Badani pytani byli, czy - według nich - polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. Na tak postawione pytanie 47 proc. respondentów odpowiedziało, że nie (wzrost o 1 pkt. proc.); twierdzącej odpowiedzi udzieliło 41 proc. respondentów (spadek o 1 pkt. proc.). 12 proc. ankietowanych (tyle samo, ile przed miesiącem) odpowiedziało "trudno powiedzieć".

CBOS spytał też respondentów, czy są zadowoleni z faktu, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki. 46 proc. odpowiedziało twierdząco (wzrost o 2 pkt. proc.), 38 proc. - przecząco (spadek o 3 pkt. proc.); 16 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć" (wzrost o 1 pkt. proc.).

Reklama

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach od 28 września do 8 października 2020 roku w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 1133 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.