Informuję, że złożyłam rezygnację z funkcji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, które pełniłam przez okres czterech lat. Praca w Ministerstwie Zdrowia była dla mnie dużym wyzwaniem i zaszczytem – przekazała Szczurek-Żelazko w mediach społecznościowych.

Reklama

Podziękowała za „wsparcie, życzliwość i współpracę wszystkim osobom, których miała przyjemność spotkać na swojej drodze”.

Poinformowała też, że będzie kontynuować pracę jako poseł na Sejm, „wykorzystując wiedzę i zdobyte doświadczenie”.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz pytany przez PAP o odejście z resortu wiceminister Szczurek-Żelazko przekazał, że „powody są wyłącznie natury osobistej". Dziękujemy za olbrzymi wkład pracy, który pani minister włożyła w działania resortu, szczególnie w dobie epidemii – powiedział rzecznik MZ.

30 października w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia ukazało się zarządzenie ws. podziału kompetencji w MZ. Zapisano w nim, że sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko jest członkiem: Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu. Przesądzono w nim, że inicjuje, koordynuje i nadzoruje ona wykonywanie zadań przez: Departament Dialogu Społecznego, Departament Rozwoju Kadr Medycznych oraz Departament Zdrowia Publicznego w zakresie psychiatrii i uzależnień. Szczurek-Żelazko przydzielono także nadzór m.in. nad Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Wiceminister Szczurek-Żelazko – jak wynika z informacji na stronie resortu - była ostatnio członkiem: Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu. Inicjowała, koordynowała i nadzorowała wykonywanie zadań przez departamenty: Dialogu Społecznego, Kwalifikacji Medycznych i Nauki oraz Pielęgniarek i Położnych. Nadzorowała też działalność m.in. Agencji Badań Medycznych oraz Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Szczurek-Żelazko jest posłem klubu PiS, w wyborach parlamentarnych uzyskała 25 tys. 323 głosy.