W sondażu zapytano respondentów, kto ich zdaniem zasługuje obecnie na miano lidera opozycji w Polsce.

Reklama

Najwięcej wskazań wśród ogółu badanych, 19 proc., uzyskał lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia, 16 proc. badanych odpowiedziało, że lider opozycji to prezydent Warszawy, polityk PO Rafał Trzaskowski. Na trzecim miejscu znaleźli się b. premier Donald Tusk i jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak, których wskazało po 6 proc. badanych.

Na dalszych miejscach znaleźli się szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marta Lempart (oboje po 2 proc.) oraz szef SLD Włodzimierz Czarzasty i przewodniczący PO Borys Budka (obaj po 1 proc. wskazań).

Wśród ankietowanych, którzy są wyborcami opozycji, zwycięża Rafał Trzaskowski, którego wskazało 32 proc. z nich. Drugie miejsce zajął Szymon Hołownia ze wskazaniami na poziomie 30 proc. Trzeci - z 11 proc. poparcia - jest Donald Tusk. Dalej: Krzysztof Bosak (6 proc.) i Marta Lempart (4 proc.). Na Władysława Kosiniaka-Kamysza i Włodzimierza Czarzastego wskazało po 2 proc. badanych z tej grupy, a na Borysa Budkę - 1 proc. 13 proc. wyborców opozycji ocenia, że żadna z osób, o które zapytano w sondażu, nie zasługuje na to miano, a 8 proc. odpowiedziało, że "trudno powiedzieć".

Zdaniem 50 proc. badanych, którzy są wyborcami PiS żadna z osób, o które zapytano w sondażu, nie zasługuje na miano lidera opozycji, a 16 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć". Po 10 proc. tych ankietowanych ocenia, że liderami opozycji są Szymon Hołownia i Krzysztof Bosak. Dalsze miejsca zajmują Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Rafał Trzaskowski - po 5 procent. Lidera opozycji w Donaldzie Tusku widzi 3 proc. badanych, którzy są wyborcami PiS, a po 1 proc. wskazało na Włodzimierza Czarzastego, Martę Lempart i Borysa Budkę.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków, N=1049 osób w dniach od 13 do 16 listopada 2020 roku.