Sejm powołał nowego RPO

W głosowaniu za kandydaturą Wiącka opowiedziało się 380 posłów, przeciw było 3, a 43 wstrzymało się od głosu.

Wiącek był jedynym kandydatem na nowego RPO, został zgłoszony przez klub Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści, klub Lewicy, klub Prawo i Sprawiedliwość, oraz koła: Polska 2050 i Polskie Sprawy.

Wiącek był już kandydatem na RPO podczas poprzedniej, piątej próby powołania Rzecznika. Był wówczas zgłoszony jako wspólny kandydat przez kluby KO, KP-PSL i Lewicy, kół Polski 2050 i Polskie Sprawy, posłów niezrzeszonych; pod wnioskiem podpisali się też posłowie Porozumienia. Przegrał jednak głosowanie w Sejmie z kandydatką PiS, senator niezależną Lidią Staroń, na powołanie której nie zgodził się jednak później Senat.

Reklama

Kim jest Wiącek?

Marcin Wiącek (ur. 1982 r.) jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym nauk prawnych i kierownikiem Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji UW. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i prawach człowieka.

Wybór RPO jest konieczny, ponieważ we wrześniu zeszłego roku upłynęła kadencja RPO Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO mimo upływu kadencji Rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Przepis ten straci moc obowiązującą 15 lipca. Jak wskazał TK, do tego czasu parlament powinien uchwalić zmianę przepisów, która dostosuje ustawę o RPO do wyroku.

Reklama

Kosiniak-Kamysz o Wiącku

Przedstawiając kandydaturę Wiącka Prezes PSL podkreślał jego dorobek naukowy, na który składa się ponad 100 publikacji. Jak dodał, Wiącek jest prawnikiem z ogromnym doświadczeniem i spełnia wszystkie wymogi ustawowe, by zostać nowym RPO.

Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że parlament już po raz szósty próbuje wybrać nowego RPO, dodał, że przedstawiając kandydaturę Wiącka siły parlamentarne osiągnęły porozumienie.

Chciałbym wszystkim, którzy do tego doprowadzili, popierają tę kandydaturę bardzo serdecznie podziękować, że potrafiliśmy własne ambicje, często własne przekonania i wybór może idealnego dla naszego środowiska może kandydata powstrzymać i wybrać kandydata, który nie będzie rzecznikiem poglądów, żadnej partii politycznej, ale będzie bardzo dobrym Rzecznikiem Praw Obywatelskich - powiedział szef PSL.

Wiącek: Jestem dumny, że wokół mojej osoby ukształtowało się porozumienie

Podczas rozmowy z dziennikarzami Wiącek ocenił, że z wielkim szacunkiem trzeba podejść do decyzji posłów. Ona świadczy o dbałości o ochronę wolności i praw człowieka, ona otwiera drogę - bo jeszcze jest etap senacki - do tego, aby urząd RPO funkcjonował w sposób nieprzerwany. Jestem dumny, że to porozumienie ukształtowało się wokół mojej osoby, jest to dla mnie ogromy zaszczyt i czuję się z tego powodu niezwykle zobowiązany - mówił tuż po głosowaniu.

Pytany o głosowanie w Senacie Wiącek zapowiedział, że będzie spotykał się z senatorami i że jest otwarty na wszelkie dyskusje. Będę rozmawiał, będę otwarty na wszelkie rozmowy z klubami i kołami senackimi - zadeklarował.

Pytany czy gwarantuje niezależność instytucji jaką jest RPO, Wiącek powiedział, iż ma nadzieję, że udało mu się przez całe życie zawodowe, naukowe udowodnić to, iż jest osobą niezależną.

Zapewnił, że nigdy nie był związany z żadnym środowiskiem politycznym. Wypowiadałem się wyłącznie w formach właściwych dla ludzi nauki i uważam, że to jest wystarczająca gwarancja tego, że będę postępował w sposób bezstronny i niezawisły - mówił Wiącek.