23 proc. badanych pozytywie oceniło pracę Sejmu, a 31 proc. - Senatu. W obu przypadkach odnotowano spadek o jeden punkt procentowy względem poprzedniego badania. Negatywnie pracę posłów oceniło 58 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc. względem poprzedniego badania), a senatorów - 45 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). 19 proc. respondentów nie potrafiło ocenić pracy Sejmu, a 24 proc. - Senatu.

Reklama

Pracę prezydenta pozytywnie oceniło 47 proc. badanych - to wzrost o 3 pkt proc. względem sierpniowego sondażu. Źle pracę prezydenta oceniło 44 proc. (spadek o 2 pkt proc.), a 9 proc. nie potrafiło udzielić odpowiedzi.

Samorząd i wojsko - z wysokim odsetkiem ocen pozytywnych

Praca władz samorządowych cieszy się pozytywną oceną 66 proc. ankietowanych (spadek o 4 pkt proc. względem poprzedniego badania, przeprowadzonego w marcu). 22 proc. oceniło pracę samorządów negatywnie (wzrost o 1 pkt proc.), a odpowiedzi "trudno powiedzieć" nie zostały uwzględnione w wynikach.

Reklama

Praca wojska została dobrze oceniona przez 66 proc. badanych (wzrost o 3 pkt proc. względem poprzedniego badania w marcu). 10 proc. respondentów źle oceniło pracę żołnierzy (wzrost o 2 pkt proc.), a 24 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej oceny.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 6-16 września na reprezentatywnej próbie 1218 osób ankietowanych metodami wywiadu bezpośredniego (CAPI, 62,4 proc. badanych), wywiadu telefonicznego (CATI, 25 proc. badanych) oraz poprzez wypełnienie ankiety internetowej (CAWI, 12,6 proc. badanych).