Ranking zaufania - kto na którym miejscu?

Liderem listopadowego rankingu zaufania, tak jak dotychczas, pozostaje prezydent, jednak jego notowania są słabsze niż w październiku (spadek o 4 punkty proc.). 38 proc. respondentów wyraża w stosunku do głowy państwa nieufność (wzrost o 1 punkt proc.).

Reklama

Drugie miejsce zajmuje premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 40 proc. badanych, czyli o 4 pkt proc. mniej niż w październiku, a 46 proc. deklaruje nieufność (wzrost o 5 pkt proc.).

Na trzeciej pozycji rankingu jest lider Polski 2050 Szymon Hołownia; ufa mu 39 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.), nieufność wyraża 31 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

Reklama

Czwarte miejsce w rankingu, z zaufaniem 36 proc. respondentów, zajmuje wiceprzewodniczący PO i prezydent stolicy Rafał Trzaskowski (wzrost o 2 pkt proc.). Nieufność do niego deklaruje 40 proc. badanych (spadek o 4 pkt proc.).

Pierwszą piątkę polityków cieszących się największym zaufaniem - ze wskazaniem 33 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.) - zamyka szef PSL Władysław Kosiniak Kamysz. Nie ufa mu natomiast 26 proc. (spadek o 1 pkt proc.). CBOS zauważa, że wyjątkowo duży odsetek badanych (20 proc.), znacznie większy niż w przypadku innych liderów partii, zadeklarował obojętność wobec tego polityka.

Po 30 proc. deklaracji zaufania zebrali w tym miesiącu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (spadek o 4 pkt proc.) oraz szef resortu zdrowia Adam Niedzielski (spadek o 2 pkt proc.).

Reklama

Nieufność w stosunku do szefa MZ deklaruje 33 proc. badanych (wzrost o 5 punktów proc. ). Jak wskazuje CBOS, obecnie zbliżone odsetki badanych deklarują zarówno pozytywne, jak i negatywne nastawienie wobec obu tych polityków. Błaszczakowi nie ufa 30 proc. ankietowanych (bez zmian.)

Wyraźnie niższe pozycje w rankingu niż miesiąc temu zajmują obecnie liderzy Zjednoczonej Prawicy – prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński oraz szef Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Zaufanie do Kaczyńskiego deklaruje 29 proc. ankietowanych, (spadek o 7 punktów proc.), a nie ufa mu 56 proc. ankietowanych (wzrost o 6 punktów proc.) - co jest najwyższym wskazaniem poziomu nieufności spośród wszystkich polityków uwzględnionych w sondażu CBOS.

Ziobrze ufa 28 proc. badanych (spadek o 6 punktów proc.), nie ufa mu natomiast 49 proc. badanych (wzrost o 3 pkt).

Szefowi PO Donaldowi Tuskowi ufa 27 proc. respondentów (wzrost o 1 punkt proc.), a nie ufa 54 proc. (wzrost o 1 punkt proc.).

Zaufanie dla lidera Kukiz’15 Pawła Kukiza wyraża 26 proc. respondentów (spadek o 3 pkt proc.), nie ufa mu 45 proc. (wzrost o 1 punkt proc.)

W przypadku Krzysztofa Bosaka (Konfederacja) 25 proc. ankietowanych deklaruje zaufanie (spadek o 1 punkt proc.), a 33 proc. - nieufność (wzrost o 2 punkty proc.).

Kolejne miejsca w rankingu przypadły marszałkom Sejmu i Senatu – Elżbiecie Witek oraz Tomaszowi Grodzkiemu. Ufa im po 24 proc. ankietowanych, nieufność wyraża odpowiednio 33 i 34 proc. W przypadku Grodzkiego stwierdzono wzrost zaufania o 2 pkt proc., w przypadku Witek - spadek o 5 punktów proc. Poziom nieufności wobec Witek wzrósł o 2 pkt proc., a do Grodzkiego - spadł o 2 punkty proc.

22 proc. ankietowanych ma zaufanie do wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego (spadek o 4 pkt proc.), nie ufa mu 27 proc. (wzrost o 2 punkty proc.).

Szefowi MSWiA Mariuszowi Kamińskiemu ufa 21 proc. badanych (spadek o 1 punkt), a nie ufa 31 proc. (bez mian).

Zaufanie do prezesa NIK Mariana Banasia ma 19 proc. ankietowanych, nie ufa mu 26 proc. Dla prawie jednej trzeciej ankietowanych prezes NIK jest postacią anonimową (31 proc.).

19 proc. badanych ufa wicepremierowi Jackowi Sasinowi (spadek o 3 punkty proc.), nieufność wyraża w stosunku do niego 45 proc. (wzrost o 5 punktów proc.).

Najmniej znanym spośród uwzględnionych w sondażu polityków okazał się szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jego nazwisko i wizerunek nic nie mówią ponad jednej trzeciej badanych (36 proc.). Ufa mu 18 proc. (spadek o 3 punkty proc.), a nie ufa 27 proc., (o 4 pkt proc. więcej niż w październiku).

Ostatnie miejsce w rankingu, z zaufaniem 16 proc. badanych (wzrost o 2 punkty proc.), przypadło współprzewodniczącemu Nowej Lewicy Włodzimierzowi Czarzastemu. Nie ufa mu 29 proc. badanych (spadek o 3 punkty). CBOS zauważa, iż mimo wieloletniego stażu na politycznej scenie dla 30 proc. ankietowanych Czarzasty pozostaje osobą nieznaną.

Kto budzi najwięcej negatywnych emocji?

CBOS wskazuje, że tak jak dotychczas najwięcej negatywnych emocji Polaków budzą liderzy PiS i PO, ale inaczej niż miesiąc temu liderem negatywnego rankingu jest Jarosław Kaczyński, który w ostatnich tygodniach bardzo wyraźnie stracił w opinii badanych (65 proc. nie ufa mu).

Donaldowi Tuskowi nie ufa 54 proc. ankietowanych. Na trzecim miejscu klasyfikacji pod względem nieufności nadal lokuje się Zbigniew Ziobro (nie ufa mu 49 proc.), a kolejne miejsca zajmują premier Mateusz Morawiecki (46 proc. deklaracji nieufności) oraz Paweł Kukiz i Jacek Sasin (po 45 proc. deklaracji nieufności).

Do wyjątków należą w tym miesiącu politycy, którzy częściej niż z nieufnością spotykają się z zaufaniem badanych. Są to prezydent Andrzej Duda, Szymon Hołownia oraz Władysław Kosiniak-Kamysz.

W ostatnich dwóch miesiącach obserwujemy spore wahania w notowaniach uwzględnionych w badaniu polityków. W sumie jednak, jeśli chodzi o stosunek Polaków do naszej klasy politycznej, bilans tych zmian jest ujemny. O ile w październiku obserwowaliśmy głównie spadki notowań przedstawicieli opozycji, w listopadzie – po relatywnie dobrych wynikach we wrześniu i październiku – w ocenie respondentów stracili przedstawiciele obozu władzy - podaje CBOS.

Jak zauważa, stosunkowo najbardziej pogorszyły się oceny Jarosława Kaczyńskiego (spadek zaufania o 7 punktów procentowych i wzrost nieufności o 6 punktów) i Mateusza Morawieckiego. Zaufanie do szefa rządu zmniejszyło się o 4 punkty procentowe i jednocześnie wyraźnie przybyło badanych, wśród których budzi on nieufność (wzrost o 5 punktów).

CBOS zauważa, iŻ po dwóch miesiącach relatywnie dobrych notowań na zaufaniu społecznym stracił również prezydent (spadek zaufania o 4 punkty procentowe).

CBOS przeprowadził sondaż w ramach procedury mixed-mode (metodami CAPI, CATI, oraz CAWI) na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie przeprowadzono w dniach 4 do 14 listopada na próbie osób (w tym: 56,1 proc. metodą CAPI, 29,8 proc. – CATI i 14,1 proc. – CAWI).