Sondaż CBOS

Według sondażu pozytywnie pracę Sejmu oceniło 25 proc. badanych - o 3 pkt proc. więcej w stosunku do poprzedniego badania; negatywnie - 61 proc. (bez zmian). 14 proc. respondentów nie potrafiło ocenić pracy Sejmu (o 3 pkt proc. mniej).

Reklama

Pracę Senatu pozytywnie oceniło 30 proc. badanych (o 3 pkt proc. więcej), negatywnie - 50 proc. (o 2 pkt proc. więcej). 20 proc. nie umiało jednoznacznie ocenić działalności Senatu (5 pkt proc. mniej niż w ostatnim badaniu).

Praca prezydenta Dudy cieszy się uznaniem 42 proc. badanych - tak samo, jak w poprzednim badaniu. Negatywnie pracę prezydenta oceniło 47 proc. (o 1 pkt. proc więcej), a 11 proc. nie potrafiło jej ocenić (mniej o 1 pkt proc.).

Charakterystyka wyborców

CBOS podaje, że największy odsetek osób zadowolonych z pracy Sejmu odnotowano wśród wyborców PiS - 66 proc. wyborców tej partii dobrze ocenia pracę Sejmu. CBOS zauważa, że wyborcy opozycji, a także niezdecydowani i niezamierzający głosować częściej oceniają pracę negatywnie.

W komunikacie z badania czytamy również, że "lepsze niż przeciętne opinie o działalności Sejmu wyrażają respondenci określający swoje poglądy jako prawicowe (45 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (39 proc.), ankietowani deklarujący udział w praktykach religijnych raz (37 proc.) lub kilka razy w tygodniu (36 proc.), a także badani z małych miast (do 19 999 mieszkańców, 35 proc.) i osoby powyżej 65 roku życia (35 proc.)". Natomiast niezadowolenie z funkcjonowania niższej izby parlamentu najwyraźniej widoczne jest wśród kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem (86 proc.), ankietowanych o lewicowych poglądach politycznych (84 proc.), wśród respondentów mieszkających w metropoliach(82 proc.) oraz osób nieuczestniczących w praktykach religijnych (81 proc.) - informuje CBOS.

Jeśli chodzi o oceny działania Senatu, pozytywne oceny wyraźnie dominują wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej, a wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz wszystkich pozostałych ugrupowań opozycyjnych przeważają oceny negatywne - informuje CBOS. Jak podkreślono w komunikacie, także wśród niezdecydowanych i niezamierzających głosować przeważa niezadowolenie z funkcjonowania izby wyższej parlamentu. Działalność Senatu jest także dobrze oceniana przez badanych deklarujących lewicowe poglądy polityczne (46 proc.). Największy odsetek osób określających funkcjonowanie wyższej izby parlamentu jako złe widoczny jest natomiast wśród respondentów o poglądach prawicowych (60 proc.).

Reklama

Prezydenturę Andrzeja Dudy chwalą niemal wszyscy zwolennicy rządzącego ugrupowania, a także wyraźna większość osób o poglądach prawicowych (73 proc.) i najbardziej zaangażowanych w praktyki religijne (66 proc.) - podaje CBOS. W komunikacie czytamy również, że dezaprobata obecnej prezydentury przeważa w największym stopniu wśród zwolenników Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 oraz wśród respondentów identyfikujących się ogólnie z lewicą (75 proc.).

Sondaż CBOS został przeprowadzony między 29 listopada a 12 grudnia na reprezentatywnej imiennej próbie 1063 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z numeru PESEL. Każdy z respondentów wybierał jedną z metod ankiety: wywiadu bezpośredniego (CAPI - 47 proc. respondentów), wywiadu telefonicznego (CATI - 36 proc.) oraz wywiadu internetowego (CAWI - 17 proc. respondentów).