11 października zgromadzenie sędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN wyłoniło troje kandydatów na prezesa tej izby. Są to sędziowie: Marek Dobrowolski, Wiesław Kozielewicz i Maria Szczepaniec.Szef gabinetu prezydenta poinformował, że prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN prezydent wskaże w czwartek o godz. 16.

Reklama

W połowie września prezydent wyznaczył 11 sędziów SN

W połowie września prezydent wyznaczył 11 sędziów SN do orzekania w tej izbie. Andrzej Duda wybrał ich spośród 33 sędziów wylosowanych w sierpniu przez kolegium SN.

Prezydent wyznaczył do orzekania w nowej izbie sędziów: Tomasza Demendeckiego, Marka Dobrowolskiego, Pawła Grzegorczyka, Zbigniewa Korzeniowskiego, Wiesława Kozielewicza, Marka Motuka, Marka Siwka, Barbarę Skoczkowską, Krzysztofa Staryka, Marię Szczepaniec i Pawła Wojciechowskiego. Postanowienie prezydenta w tej sprawie 27 września opublikowano w "Monitorze Polskim".

Reklama

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN powstała w połowie lipca, po wejściu w życie nowelizacji ustawy o SN, jednocześnie została zlikwidowana Izba Dyscyplinarna. Nowa Izba przejęła też sprawy niezakończone przed Izbą Dyscyplinarną. Tej i innych zmian w sądownictwie oczekiwała Komisja Europejska, m.in. od nich uzależniając akceptację KPO i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy.

autorka: Aleksandra Rebelińska