Opinie te, co do zasady, potwierdzają, że zmiany są zgodne z ustawą zasadniczą. Przygotowali je: prof. dr hab. Marek Szydło, dr hab. Krzysztof Koźmiński, dr hab. Robert Suwaj oraz dr hab. Jarosław Dobkowski.

Reklama

Pytanie jednak, czy takie ekspertyzy jakkolwiek wpłyną na zmianę stanowiska najzagorzalszych krytyków proponowanych rozwiązań, które zakładają m.in. że sprawami dyscyplinarnymi sędziów zajmować się będzie Naczelny Sąd Administracyjny, a nie jedna z izb Sądu Najwyższego.

Prezes NSA Jacek Chlebny podczas niedawnego posiedzenia senackiej komisji podkreślał, że nowelizacja narusza odrębność sądownictwa administracyjnego od powszechnego oraz że sprawy dyscyplinarne sędziów sądów powszechnych nie mieszczą się w zakresie właściwości NSA.

Opinie zamówione przez rząd

To tak, jakbyśmy sprawy dyscyplinarne adwokatów powierzyli radcom prawnym, albo odpowiedzialność dyscyplinarną studenta Uniwersytetu Łódzkiego powierzyli Uniwersytetowi Warszawskiemu - tłumaczył prezes NSA. Z kolei przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka zapowiedziała, że Rada zaskarży nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego. Także z opinii prawnych zamówionych przez niektóre ugrupowania opozycyjne wynikało, że ustawa PiS nie powinna być wdrożona w życie.

W jednej z opinii, przygotowanej przez prof. Marka Szydło, pada argument, że NSA już ma ustawową kompetencję do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych sędziów sądów administracyjnych i jest w tym zakresie dobrze wyspecjalizowany. “A przy tym – składając się z sędziów o wybitnych kompetencjach prawniczych oraz znakomitej znajomości specyfiki pracy sędziego i etosu tego zawodu – nie jest sądem gorszym niż inne sądy w Polsce, podobnie jak jego orzecznictwo dyscyplinarne w odniesieniu do sędziów nie jest w niczym gorsze od orzecznictwa dyscyplinarnego wobec sędziów sprawowanego przez inne sądy w Polsce” - wynika z ekspertyzy.

Opinie zamówione przez rząd mają stanowić dla PiS także argumenty w trwających negocjacjach z prezydentem, który również zdążył już sformułować swoje wątpliwości co do kształtu ustawy o SN.

Poniżej załączamy pełną treść wszystkich zamówionych przez rząd opinii.

Opinia prof. Marka Szydło
pobierz plik
Opinia dra Krzysztofa Koźmińskiego
pobierz plik
Opinia dra Roberta Suwaja i dra Jarosława Dobkowskiego
pobierz plik