W wieku 79 lat zmarł Aleksander Łuczak. Wicepremier, minister edukacji narodowej, wieloletni parlamentarzysta. Ludowiec i naukowiec, który zawsze kierował się dobrem Polski i drugiego człowieka. Rodzinie i bliskim składam najszczersze wyrazy współczucia - napisał Kosiniak-Kamysz na Twitterze.

Reklama

Aleksander Łuczak urodził się 10 września 1943 r. w Legionowie. Ukończył studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł profesora uzyskał w 2012 r. Naukowo zajmował się historią ruchów społecznych i politycznych.

Był posłem X, I, II i III kadencji Sejmu (1989-2001). Był m.in. sprawozdawcą komisji opracowującej ordynację wyborczą; członkiem i wiceprzewodniczącym Komisji Konstytucyjnej, był również członkiem delegacji Sejmu do Rady Europy (1998-2001). W latach 1993–1995 Aleksander Łuczak był wicepremierem i ministrem edukacji narodowej, a latach 1995–1997 przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych. W latach 2001–2006 zasiadał w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

Reklama

Aleksander Łuczak był członkiem najpierw Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, potem Polskiego Stronnictwa Ludowego "Odrodzenie", a następnie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla transformacji ustrojowej Polski i kształtowanie demokratycznych zasad państwa prawa (2011 r.).

autorka: Aleksandra Rebelińska