Postulaty Koalicji Obywatelskiej dotyczą one m.in. podatków, aborcji, służby zdrowia, wynagrodzeń, obronności, bezpieczeństwa, rolnictwa oraz postawienia przed wymiarem sprawiedliwości czołowych polityków PiS.

Reklama

Program wyborczy KO. "100 konkretów na 100 dni"

Konwencja odbyła się w Tarnowie, w województwie małopolskim. Lista 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej znajduje się na także na stronie www.100konkretow.pl. Poniżej przedstawiamy wszystkie obietnice wymienione przez Donalda Tuska oraz kolejnych polityków Koalicji Obywatelskiej. Oto postulaty KO.

Program KO: Rodzina, oferta dla młodych, kobiety

Państwowe finansowanie procedury in vitro, program "Aktywna Mama" - 1,5 tys. zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem, tzw. babciowe, realizacja polityki antyprzemocowej, obligacje antyinflacyjne emitowane przez NBP.

KO obiecuję 600 zł dopłaty na wynajem mieszkania dla młodych, kredyt z oprocentowaniem 0 proc. na zakup pierwszego mieszkania, przywrócenie finansowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111, a także odwołanie Mikołaja Pawlaka z funkcji Rzecznika Praw Dziecka. Jeśli chodzi o kobiety, KO zapewnia, że wprowadzi legalną aborcje do 12. tygodnia ciąży, a także prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie, bezpłatny dostęp do badań prenatalnych, dostęp do "antykoncepcji awaryjnej" bez recepty.

Wybory 2023. Seniorzy i przedsiębiorcy. Co partia Tuska ma im do zaoferowania?

Druga waloryzacja emerytur i rent, gdy inflacja będzie przekraczała 5 proc., zwiększenie dostępności lekarzy geriatrów oraz opieki długoterminowej - to z kolei propozycja skierowana do seniorów.

Kasowy PIT: przedsiębiorcy zapłacą podatek dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury, Ministerstwo Przemysłu z siedzibą na Śląsku, zniesienie zakazu handlu w niedzielę, każdy pracownik będzie miał zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne, urlop dla przedsiębiorcy: jeden miesiąc wolny od składek, świadczenie w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia, powrót do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej, zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności pracownika będzie płacił ZUS, ograniczenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców do 6 dni w skali roku.

Zdrowie i edukacja. Oto postulaty Koalicji Obywatelskiej

System rezerwacji wizyt (SMS, e-mail) do lekarza, zniesienie limitów NFZ w lecznictwie szpitalnym, powiatowe centra zdrowia na obszarach pozbawionych odpowiedniej diagnostyki, bon na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży.

30 proc. podwyżki dla nauczycieli, nie mniej niż 1,5 tys. zł brutto, wycofanie przedmiotu Historia i Teraźniejszość, indywidualne szafki dla dzieci w szkołach, wszystkie podręczniki z wersją elektroniczną, przejście szkół podstawowych na system jednozmianowy, szeroka oferta bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, zwiększenie autonomii uczelni wyższych i zabezpieczenie apolityczności szkół wyższych poprzez zwiększenie finansowania nauki, poprawę transparentności wydatkowanych środków, weryfikacja wykazu czasopism punktowanych przy poszanowaniu ustawowej roli Komisji Ewaluacji Nauki.

Polityka społeczna w programie wyborczym KO

Podniesienie zasiłku pogrzebowego z 4 tys. do 6450 zł, podniesienie kwoty z Funduszu Alimentacyjnego z 500 do 1000 zł, podwyższenie renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia, zlikwidowanie "pułapki rentowej": osoby z niepełnosprawnością będą mogły pracować nie tracąc renty, bon opiekuńczy w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia dla aktywnych zawodowo opiekunów, system usług asystenckich dla osób niesamodzielnych.

Program wyborczy. Podatki i mieszkania - co planuje z tym zrobić Koalicja Obywatelska?

Podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. do 60 tys. zł, zniesienie podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki, obniżenie VAT dla sektora beauty do 8 proc., 0 proc. VAT na transport publiczny. Uwolnienie gruntów spółek Skarbu Państwa i Krajowego Zasobu Nieruchomości, 10 mld zł na rewitalizację i remonty pustostanów należących do samorządów, 3 mld zł na finansowanie nowych projektów w modelu TBS oraz remont i powiększenie miejskich zasobów mieszkaniowych.

Energetyka, środowisko i Unia Europejska

Korzystne zasady rozliczenia produkowanej energii przez prosumentów, stworzenie 700 lokalnych wspólnot energetycznych generujących prąd, uchylenie tzw. ustawy odległościowej, zamrożenie cen gazu w 2024 r. dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych, plan transformacji energetycznej, ograniczenie emisji CO2 o 75 proc. do 2030 r. Uzyskanie pieniędzy z funduszy unijnych, powrót do grupy decyzyjnej w instytucjach UE, zapewnienie finansowania z UE na obronę polskiej granicy z Białorusią, wykonanie orzeczeń TSUE i ETPCz w zakresie sądownictwa.

Wyłączenie najcenniejszych przyrodniczo obszarów lasów z wycinki, zatrzymanie niekontrolowanego wywozu nieprzetworzonego drewna z Polski, społeczny nadzór nad lasami, rozliczenie za rabunkową gospodarkę leśną, stały monitoring rzek za pośrednictwem automatycznych stacji pomiaru czystości, skończenie z nielegalnym importem śmieci do Polski, program odtwarzania torfowisk i mokradeł, ochrona bioróżnorodności na terenach miejskich.

Świeckie państwo w programie wyborczym KO

Likwidacja funduszu kościelnego, religia w szkołach tylko na pierwszej lub ostatniej lekcji, wykreślenie oceny z religii ze świadectw szkolnych, zakaz finansowania z pieniędzy publicznych działalności gospodarczej parafii, zakonów, diecezji, z wyłączeniem działalności służącej celom humanitarnym, charytatywno-opiekuńczym, naukowym i oświatowo-wychowawczym, opłaty za korzystanie z cmentarzy wyznaniowych uregulowane przez samorządy.

Rolnictwo. Oferta Koalicji Obywatelskiej

Minimum 50 proc. strategicznych produktów żywnościowych z Polski w sklepach, nowoczesne targowiska w każdym mieście, zwiększanie przestrzeni magazynowej, nowy port zbożowy w Gdańsku, hodowla świń, koszt bioasekuracji z budżetu państwa, fundusz stabilizacyjny, pokrycie strat spowodowanych oszustwami pośredników i szkodami łowieckimi, wsparcie dla inwestycji w biogazownie, fotowoltaikę oraz pompy ciepła, budowa lokalnych systemów zatrzymujących wodę w glebie.

Program wyborczy KO: Rozliczenie rządów PiS

Postawienie przed Trybunałem Stanu: Andrzeja Dudy, Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina, Zbigniewa Ziobro, Adama Glapińskiego, Macieja Świrskiego, Piotra Glińskiego, złożenie wniosków do odpolitycznionej prokuratury o pociągnięcie do odpowiedzialności: Jarosława Kaczyńskiego, Łukasza Szumowskiego, Janusza Cieszyńskiego, Antoniego Macierewicza, Jacka Kurskiego, Adama Niedzielskiego, rozliczenie afer Daniela Obajtka, w tym sprzedaż udziałów w Rafinerii Gdańskiej. Do tego dochodzi "akt oskarżenia" wobec funkcjonariuszy MSZ odpowiedzialnych za korupcję, która doprowadziła do niekontrolowanego napływu migrantów do Polski, odzyskanie publicznych środków od przestępców, którzy dopuścili się kradzieży lub marnotrawstwa pieniędzy podatników.

Ujawnienie list osób nielegalnie podsłuchujących i wydających nielegalne decyzje o podsłuchiwaniu obywateli, zwolnienie wszystkich członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, biała księga finansów publicznych na koniec 2023 r., odpolitycznienie mediów publicznych, likwidacja Rady Mediów Narodowych, zweryfikowanie projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, likwidacja Narodowego Instytutu Wolności, Funduszu Patriotycznego, Instytutu De Republica i powołanych przez PiS 14 innych agencji/instytutów.

Praworządność i bezpieczeństwo. Co oferuje Koalicja Obywatelska?

Likwidacja Krajowej Rady Sądownictwa i jej utworzenie w składzie zgodnym z konstytucją, rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Rozliczenie komendanta głównego policji, np. za wykorzystanie Biura Operacji Antyterrorystycznych do tłumienia zgromadzeń, rozliczenie kierownictwa jednostek policji, w których dochodziło do nagminnego nadużywania władzy i realizowania politycznych zleceń.

Możliwość powrotu do służby dla żołnierzy niesłusznie zwolnionych po 2015 r., kontrola procedur dot. awansów i zakupów w polskim wojsku od 2015 r., program modernizacji polskiej armii, rozporządzenie o ochronie polskiego munduru, zakaz wykorzystywania wojska w celach partyjnych i wyborczych, przystąpienie do programu obrony przeciwrakietowej tzw. Kopuły Europejskiej, audyt i kontrole działań operacyjnych w zakresie wykorzystania podsłuchów, przywrócenie emerytom mundurowym praw nabytych.

Organizacje pozarządowe i kultura. Oto postulaty KO

Koniec z przekazywaniem środków organizacjom nacjonalistycznym, system zachęt podatkowych dla darczyńców i możliwość podpisywania umów sponsorskich bez prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa o statusie artysty gwarantująca minimum zabezpieczenia socjalnego, zniesienie cenzury nałożonej na polską kulturę.

Ustawa o związkach partnerskich, język śląski zostanie uznany za język regionalny.