Swój program na wybory 2023 r. Lewica opisała w 155 punktach podzielonych na 17 obszarów życia polityczno-społeczno-gospodarczego.

Reklama

Wybory 2023: dobra praca według Lewicy

Na rynku pracy Lewica chce m.in. likwidacji przymusowego samozatrudnienia oraz umów śmieciowych; wprowadzenia 100 proc. wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy ze względu na zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy; zwiększenia wynagrodzeń w budżetówce (nie mniej niż 130 proc. wynagrodzenia minimalnego w gospodarce). Inny pomysł to np. wprowadzenie odsetek za opóźnienia w wypłacie pensji.

Reklama

Program Lewicy na wybory 2023 w obszarze "Badania. Nauka. Innowacje"

W swoim programie wyborczym Lewica deklaruje: "Zwiększymy nakłady na badania i rozwój do poziomu 3 proc. PKB. (…) Osoby do 26 roku życia, które kontynuują swoją edukację, zostaną objęte powszechnym programem stypendialnym (1000 zł miesięcznie dla każdej osoby na studiach)." Formacja zapowiada też skokowy wzrost wynagrodzeń na uczelniach.

Program wyborczy Lewicy. "Wolna i przyjazna szkoła"

Reklama

W tym obszarze Komitet Wyborczy Lewicy obiecuje m.in. "deczarnkizację" szkół, powołanie Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich, zapewnienie bezpłatne wsparcie psychologicznego i bezpłatnych obiadów dla uczniów. Lewica zapowiada także wyprowadzenie religii ze szkół.

Program Lewicy. "Zielony Ład" i "Opłacalne Rolnictwo"

"Zielony Ład" to obszar, w ramach którego ujęto kwestie dotyczące szeroko pojętej ekologii oraz energetyki. Celem polityki energetycznej jest m.in. zeroemisyjny miks energetyczny. Jego osiągnięcie ma być możliwe m.in. dzięki odblokowaniu rozwoju OZE. Przewidziano także udział atomu. Lewica zapowiada też m.in. "mądrą gospodarkę wodną", wprowadzenie ustawy antyodorowej czy walkę ze smogiem.

Obietnice Lewicy dla rolników to np.:

 • wprowadzenie 30 dniowych terminów płatności dla marketów i firm skupujących płody rolne;
 • większe środki na dopłaty do ubezpieczeń (dla rolników chcących skorzystać z ubezpieczeń od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie);
 • wsparcie dla rolnictwa ekologicznego.

Obietnice wyborcze Lewicy: "Sprawiedliwa gospodarka, stabilne finanse" i "Transport"

W obszarze związanym z życiem gospodarczym Lewica zapowiada np. odblokowanie pieniędzy z Krajowego Programu Odbudowy, odpartyjnienie spółek Skarbu Państwa, opodatkowanie "wielkich korporacji cyfrowych". Propozycje związane z transportem to z kolei wzrost inwestycji w transport zbiorowy i przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Kolejna deklaracja wyborcza to odstąpienie od budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale przy zachowaniu towarzyszącym CPK inwestycjom kolejowym (hasło "tak dla kolei dalekobieżnej").

Program wyborczy Lewicy w obszarach: "Równość i szacunek" oraz "Świeckie państwo"

W tym obszarze w programie wyborczym Lewicy znajdziemy m.in. takie deklaracje jak:

 • "Wprowadzimy uzależnione wyłącznie od decyzji kobiety prawo do przerwania ciąży do 12 tygodnia".
 • "Wprowadzimy program efektywnego ściągania alimentów przez urzędy skarbowe – tak jak zaległości podatkowe."
 • "Wprowadzimy pełną równość małżeńską, a także instytucję związków partnerskich niezależnie od płci".

Formacja zapowiada także wypowiedzenie konkordatu, likwidację Funduszu Kościelnego, likwidację klauzuli oraz likwidację klauzuli sumienia.

Wybory 2023. Polityka międzynarodowa i bezpieczeństwo wg Lewicy

Odnosząc się w swoim programie wyborczym do kwestii bezpieczeństwa kraju, polityki zagranicznej czy obecności Polski w UE Lewica deklaruje:

 • zakończenie "szkodliwego sporu z UE";
 • współpracę ponad podziałami przy przygotowaniu "mapy drogowej" do przyjęcia euro w Polsce;
 • kontynuację pomocy dla Ukrainy;
 • twardą polityką wobec Rosji i państw satelickich.

W zakresie bezpieczeństwa kraju Lewica stawia m.in. na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa. Pojawia się także hasło "Policja przyjazna obywatelom, a nie na usługach polityków".

Wybory 2023. Ochrona zdrowia wg Lewicy

W obszarze ochrony zdrowia znajdziemy takie pomysły jak np.:

 • przekazywanie 8 proc. PKB na ochronę zdrowia – "bez księgowych sztuczek";
 • zwiększenie roli POZ-ów;
 • refundowane i dostępne badania prenatalne;
 • publiczny program leczenie niepłodności (w tym metodą in vitro).

Program wyborczy Lewicy. Propozycje dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami

W tych obszarach programu wyborczego Lewicy znalazły się punkty dotyczące np. wprowadzenia emerytur stażowych, renty wdowiej, emerytury gwarantowanej czy senioralnego bonu turystycznego. Lewica deklaruje także coroczną waloryzację świadczeń rodzinnych (również świadczenia 800 plus). Oprócz tego w programie są zapisy mówiące np. o wprowadzeniu elastycznych warunków pracy dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, reforma systemu orzekania o niepełnosprawności, inwestycjach w rozwój mieszkań wspomaganych.

Program wyborczy Lewicy. Rozliczenie rządów PiS

W obszarze "Prawo i sprawiedliwość" Lewica zapowiada rozliczenie rządów PiS-u, m.in. poprzez powołanie komisji prawa i sprawiedliwości. W jej programie czytamy m.in., że "Odpowiedzialni za naruszenie Konstytucji wreszcie staną przed Trybunałem Stanu." W programie znajdziemy też np. obietnicę sprawnych sądów oraz wprowadzenie "sądów pokoju" które będą działać w każdej gminie i rozstrzygać proste sprawy cywilne i sprawy o wykroczenia.

Obietnice wyborcze Lewicy – mieszkalnictwo

W obszarze mieszkalnictwa znajdziemy jeden z najmocniej promowanych punktów programu wyborczego Lewicy. Formacja deklaruje, że "W latach 2025-2029 zbudujemy w ramach Krajowego Programu Mieszkaniowego 300 000 nowoczesnych mieszkań na tani wynajem. Cały program będzie kosztować 20 miliardów rocznie, z czego 3 mld zł (środki na mieszkalnictwo za lata 2024-2026 pochodzące z unijnej części KPO) pokryją fundusze europejskie. Lewica chce też np. powołania Krajowego Funduszu Remontowego który ma się zająć remontowaniem pustostanów.