Osiem konkretów PiS-u: 800 plus

800 plus to zmiana w sztandarowym programie partii rządzącej polegająca na podwyższeniu wypłacanego na każde dziecko z 500 zł (to kwota obowiązująca od momentu wprowadzenia w życie programu, czyli od kwietnia 2016 r.) do 800 zł miesięcznie. Przepisy podwyższające zostały już przyjęte, zmiana wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 r.

Osiem konkretów PiS-u: darmowe autostrady dla samochodów osobowych

Reklama

Ta obietnica zakłada zniesienie opłat za przejazdy autostradami dla samochodów osobowych. W wyniku zmian, które zostały już wprowadzone od 1 lipca 2023 r. nie trzeba płacić za przejazd na autostradzie A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław - Sośnica. Od września do końca 2023 r. bezpłatna jest autostrada A1.

Reklama

Program "Przyjazne osiedle"

Kolejny "konkret" PiS-u dotyczy wprowadzenia programu "Przyjazne Osiedle", który polegać ma na modernizacji i rewitalizacji bloków z wielkiej płyty w których żyje, wg danych rządu, ok. 8 mln Polaków. PiS zapowiada to jako prawdziwy przełom dla tego typu budynków. Chodzi o wprowadzenie nowej termomodernizacji, nowoczesnych wind, nowych parków i miejsc odpoczynku dla rodzin.

Reklama

Konkrety PiS: Darmowe leki dla seniorów oraz dzieci i młodzieży

Jednym z "Ośmiu konkretów PiS-u" jest rozszerzenie listy osób uprawnionych do bezpłatnych leków o dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz seniorów którzy ukończyli 65 lat. Te przepisy już obowiązują, weszły w życie w wrześniu br. Wcześniej do bezpłatnych leków byli uprawnieni seniorzy po 75 r. ż.

"Bon szkolny - Poznaj Polskę"

To program, który zakłada przekazanie z budżetu państwa pieniędzy na bony umożliwiające każdemu uczniowi udział w jedno- i dwudniowych wycieczkach do ważnych miejsc w kraju związanych z naszą historią i tradycją. W 2024 r. z wycieczek może skorzystać ok. 5 mln uczniów. Realizacja tej obietnicy ma mieć również pozytywny wpływ branżę turystyczną oraz na sytuację polskich przewoźników.

Osiem konkretów PiS: "Lokalna półka"

"Lokalna półka" polegać ma na nałożeniu na sklepy wielkopowierzchniowe określonego obowiązku związanego ze sprzedawanym przez nie asortymentem. Markety w swojej ofercie będą musiały mieć minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzącego od lokalnych dostawców. PiS chce w ten sposób zadbać o polskich rolników i dostawców.

"Dobry posiłek" w szpitalach

Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało także poprawę jakości posiłków w szpitalach. Placówki mają otrzymać dodatkowe pieniądze na ten cel. Nad jego realizacją czuwać ma Narodowy Fundusz Zdrowia.

PiS chce wprowadzić emerytury stażowe

Na liście "Ośmiu konkretów PiS-u" znalazła się także obietnica wprowadzenia emerytur stażowych. Kobiety mogłyby z nich skorzystać po 38 latach pracy, a mężczyźni – po 43 latach. Pracownicy sami mogliby decydować, czy chcą z tej opcji korzystać.

Program wyborczy PiS: kluczowe obszary funkcjonowania kraju wg PiS-u

W programie wyborczym PiS-u partia rządząca przedstawiła swoje plany dla Polski na najbliższe dwie kadencje oraz wizję Polski po 2031 r. W dokumencie dostępnym na stronie internetowej partii opisano zmiany,jakie PiS chce wprowadzić w obszarach, które uznano za kluczowe dla funkcjonowania kraju. Te obszary to: bezpieczeństwo; wymiar sprawiedliwości i prawa obywatelskie; reforma instytucjonalna Unii Europejskiej; bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin i godna praca; mieszkalnictwo; zdrowie, profilaktyka i aktywność fizyczna; oświata i zasoby intelektualne młodego pokolenia; kultura; cyfryzacja; rozwój infrastrukturalny; woda; rolnictwo; energetyka i górnictwo.

Program PiS na wybory 2023: bezpieczeństwo, zmiany w samorządach, ordynacji wyborczej, sądach

Na liście zmian jakie Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić w tych obszarach znalazły się m.in.:

 • zmiany w ordynacji wyborczej;
 • wprowadzenie "dnia referendalnego" w połowie kadencji samorządu;
 • wprowadzenie wybieralności komendantów straży miejskich i gminnych w wyborach powszechnych;
 • szersze wykorzystanie referendów lokalnych;
 • wzmocnienie roli premiera;
 • zniesienie immunitetów formalnych;
 • wprowadzenie sędziów pokoju;
 • dążenie do zmniejszenia liczy spraw rozstrzyganych przez sądy (ograniczenie kognicji sądów);
 • nałożenie na pracodawców "określonej opłaty za każde oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi";
 • osiągnięcie docelowej liczebności Sił Zbrojnych RP na poziomie co najmniej 300 tys. żołnierzy;
 • rozwój dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;
 • kontynuacja budowy muru na granicy;
 • program "Karetka w każdej gminie".

Programu PiS: oświata, zdrowie, kwestie społeczne, kultura, gospodarka itd.

W tych dziedzinach PiS zapowiada m.in.:

 • zmianę siatki godzin i sposobu pracy nauczycieli;
 • wprowadzenie programu odrabiania prac domowych w klasach I–III wyłącznie na zajęciach pozalekcyjnych;
 • redukcja "patologicznego zjawiska korepetycji";
 • wprowadzenie "alimentów natychmiastowych";
 • elastyczny grant na pracę zdalną dla rodzica powracającego na rynek pracy oraz grant na pracę zdalną dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 • zapewnienie stabilności finansowania służby zdrowia;
 • zwiększenie liczby lekarzy;
 • rozszerzenie kompetencji pielęgniarek;
 • stworzenie systemy eRejestracji do specjalistów;
 • stworzenie Narodowej Agencję Rewitalizacji Dziedzictwa;
 • dalsza cyfryzacja usług publicznych;
 • budowa nowych przeciwpowodziowych zbiorników wodnych;
 • rolnictwo oparte na gospodarstwach rodzinnych;
 • repolonizacji i unarodowienia przemysłu przetwórczego w rolnictwie;
 • do 2030 r. moc zainstalowana w OZE ulegnie podwojeniu;
 • kontynuacja procesu tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego;
 • ochrona polskiej energetyki przed wpływami "ideologii klimatycznej".