W 2023 roku wybory parlamentarne mające wyłonić przedstawicieli do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się jednocześnie z ogólnokrajowym referendum. Każdy pełnoletni obywatel Polski, który nie został ubezwłasnowolniony i posiada prawa publiczne oraz wyborcze może uczestniczyć w głosowaniu. Czy trzeba brać udział w referendum i wyborach? Nie jest to obowiązkowe, bowiem wyborcy sami decydują o skorzystaniu ze swoich praw.

Reklama

Referendum a wybory ー czy można odmówić uczestnictwa w jednym z nich?

Każdy obywatel ma prawo odmówić udziału w referendum lub głosowaniu. W takim przypadku nie należy przyjmować określonej karty. W praktyce, wyborcy mają prawo wziąć udział wyłącznie w głosowaniu dotyczącym wyborów parlamentarnych 2023 lub wyłącznie w referendum. Fakt oddania lub nieoddania głosu w jednej sprawie nie wpływa na drugą.

Jak odmówić udziału w referendum lub wyborach?

Osoby, które nie chcą brać udziału w referendum, muszą odmówić przyjęcia karty do głosowania w komisji wyborczej. O tym fakcie powiadamiają członków komisji. Niezwykle ważne jest to, aby członkowie zaznaczyli fakt odmowy przyjęcia karty w protokole. Należy wspomnieć, że jeśli wyborca weźmie kartę i pozostawi ją pustą lub źle wypełni, głos będzie nieważny, ale dana osoba zostanie wliczona do puli obywateli biorących udział w głosowaniu.

Reklama

To z kolei będzie liczyć się do frekwencji referendalnej. Co to znaczy że referendum jest wiążące? Zgodnie z polskim prawem wynik jest wiążący, gdy udział w głosowaniu wzięła ponad połowa osób uprawnionych. Nie ma zatem znaczenia, czy oddany głos był ważny, czy nie. Wyborcy mogą także odmówić przyjęcia karty do głosowania na wybory do Sejmu RP lub Senatu RP.

Żaden obywatel nie może zostać zmuszony do udziału w referendum lub w wyborach parlamentarnych. Jest to jednak ważne prawo oraz obowiązek obywatelski.