Najbliższe wybory w 2023 roku

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w niedzielę 15 października 2023 roku. Termin ten został ogłoszony 8 sierpnia. Od dnia ogłoszenia terminu rozpoczęła się kampania wyborcza i potrwa ona do północy 13 października. Głosowanie odbędzie się 15 października w godzinach od 7:00 do 21:00 i w tych godzinach będą czynne lokale wyborcze. W sytuacji, gdy przed lokalem ustawiłaby się kolejka, komisja wyborcza ma obowiązek wpuścić wszystkie osoby, które ustawiły się w tej kolejce do godziny 21:00 i pozwolić im oddać głos, nawet gdy będzie już czas zamknięcia lokalu.

Wybory 2023: Ile komitetów startuje do Sejmu i Senatu?

Reklama

Dane opublikowane przez Państwową Komisję Wyborczą wskazują, że zarejestrowano w sumie 85 komitetów w tym 43 komitety wyborców, 40 komitetów partii oraz 2 komitety koalicyjne. Jednak nie wszystkie zgłosiły listy kandydatów. W tegorocznych wyborach parlamentarnych Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję.

Reklama

Wybory 2023 i ogólnopolskie referendum

Reklama

W dniu wyborów, 15 października 2023, odbędzie się również referendum. Każda osoba, która ma prawo do głosowania, może wziąć również udział w ogólnopolskim referendum. Udział nie jest obowiązkowy. Aby jego wynik był wiążący, wymagany jest udział ponad połowy uprawnionych wyborców. Osoby, które będą uczestniczyć w referendum, odpowiedzą na 4 pytania referendalne:

  • Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?
  • Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?
  • Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?
  • Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Kto może głosować w wyborach parlamentarnych?

Prawo do głosowania ma każdy obywatel, który ma ukończone 18 lat oraz posiada czynne prawo wyborcze. Czynne prawo wyborcze mają osoby, które ukończyły 18 lat, a ponadto nie są ubezwłasnowolnione oraz sąd ani Trybunał Stanu nie orzekły, że pozbawiają ich praw wyborczych. Każdorazowo jesteśmy na liście osób uprawnionych do oddania głosu i jest dla nas przygotowana karta do głosowania w gminie, w której jesteśmy zameldowani na pobyt stały albo mieszkamy w niej na stałe. Oczywiście możemy również zagłosować poza miejscem zamieszkania, w gminie, w której akurat przebywamy. W tym celu należy złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Co trzeba mieć ze sobą podczas głosowania?

Aby móc oddać głos w wyborach parlamentarnych w październiku 2023, należy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem. Jest on potrzebny do tego, aby komisja wyborcza mogła zweryfikować naszą tożsamość. Dokumentem tym może być:

  • dowód osobisty
  • paszport
  • prawo jazdy.

Dokument ten okazujemy komisji wyborczej w przyporządkowany nam lokalu wyborczym (odpowiednim do naszego miejsca zameldowania na stałe lub zamieszkania), a następnie składamy podpis na liście wyborców. Dowolny dokument ze zdjęciem potwierdzający naszą tożsamość to jedyna rzecz, którą musimy ze sobą zabrać do lokalu wyborczego. Pozostałe rzeczy potrzebne do oddania głosu typu długopisy czy listy wyborcze będą już zapewnione na miejscu.