Wybory 2023. Czy jest możliwa zmiana komisji wyborczej?

Zazwyczaj głosujemy w miejscu, w którym jesteśmy zameldowani na pobyt stały albo mieszkamy na stałe. I tam zawsze będziemy na liście osób uprawnionych do oddania głosu i będzie dla nas przygotowana karta do głosowania. Jeżeli jednak akurat w trakcie wyborów przebywamy w innym miejscu, to oczywiście możemy zmienić komisję wyborczą. Ale trzeba to zrobić odpowiednio wcześniej.

Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

Reklama

Abyśmy mogli zagłosować poza miejscem zamieszkania, musimy złożyć wnioseko zmianę miejsca głosowania. Możemy go złożyć przez Internet albo w urzędzie. Wniosek może złożyć każdy, kto:

Reklama
 • ma prawo do głosowania a to znaczy, że w dniu wyborów ma ukończone 18 lat oraz posiada czynne prawo wyborcze;
 • będzie głosować w Polsce;
 • w czasie głosowania będzie przebywał na terenie innej gminy niż ta właściwa ze względu na jego miejsce zameldowania lub stałego zamieszkania.

Czynne prawo wyborcze mają osoby, które ukończyły 18 lat, a ponadto nie są ubezwłasnowolnione oraz sąd ani Trybunał Stanu nie orzekły, że pozbawiają ich praw wyborczych.

Jak złożyć wniosek przez internet o zmianę komisji wyborczej?

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet o zmianę miejsca głosowania, to należy:

 • wejść na stronę rządową - https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania
 • kliknąć w przycisk "złóż wniosek"
 • zalogować się swoim profilem zaufanym
 • podać adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów
 • sprawdzić poprawność wypełnienia wniosku i podpisać go elektronicznie.

Potwierdzenie zmiany miejsca głosowania otrzymasz na skrzynkę ePUAP. Będzie w niej zawarta informacja o obwodzie głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

Jak złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w urzędzie?

Aby zmienić miejsce głosowania, można złożyć wniosek również w urzędzie. Wniosek wypełnia się w urzędzie gminy. Musi on zostać złożony w urzędzie tej gminy, w której będziesz przebywać w dniu wyborów.

Co należy przygotować do złożenia wniosku?

W przypadku składania wniosku przez Internet wystarczy nam login i hasło do profilu zaufanego, oraz telefon komórkowy lub też dane do innego sposobu logowania na profil zaufany (np.: e-dowód). Wszystkie pozostałe dane są już w systemie.

Natomiast jeżeli chcemy złożyć wniosek w urzędzie, to musimy przygotować dokument potwierdzający naszą tożsamość (taki jak: dowód osobisty, e-dowód lub paszport) oraz wypełniony druk wniosku o zmianę miejsca głosowania. We wniosku podajemy swoje dane takie jak:

 • nazwisko,
 • imię (imiona)
 • obywatelstwo
 • numer PESEL
 • adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów.

Do kiedy należy złożyć wniosek i jaka jest opłata?

Wniosek można złożyć na 44 dni przed dniem wyborów, ale nie później niż 3 dni przed datą wyborów. Jednak są od tego wyjątki. Jak podaje GOV.pl, w przypadku wyborów uzupełniających do Senatu RP komisję wyborczą mogą zmienić tylko wyborcy, którzy stale mieszkają na terenie okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające. Natomiast w wyborach prezydenta RP, w których przeprowadza się ponowne głosowanie, wniosek o zmianę miejsca głosowania należy złożyć na 13 dni, ale nie później niż na 3 dni przed ponownym głosowaniem. Zmiana komisji wyborczej jest bezpłatna.

Są jednak dwie sytuacje, kiedy nie możemy zmienić miejsca głosowania w wyborach: jeżeli są to wybory wójtów oraz wybory do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego. Wówczas nasz głos możemy oddać tylko w miejscu naszego zamieszkania lub zameldowania na pobyt stały.