Leczenie w sanatorium jest możliwe na podstawie skierowania z NFZ, z ZUS-u, KRUS-u, lub odpłatnie w placówkach prywatnych. Jak dostać skierowanie do sanatorium i co zrobić gdy już je otrzymamy?

Reklama

E-skierowanie, czyli nowe zasady wyjazdu do sanatorium

Od 1 lipca 2023 roku obowiązują nowe skierowania do sanatorium – e-skierowania. Obecnie skierowanie można więc otrzymać wyłącznie w formie elektronicznej. Lekarze nie mogą bowiem już wystawiać skierowań w formie papierowej – chyba że leczenie uzdrowiskowe ma się odbywać poza granicami kraju lub, w wyjątkowych przypadkach, gdy lekarz nie ma dostępu do internetu.

E-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe ma zwiększyć wygodę pacjentów. Jest automatycznie przesyłane do odpowiedniego oddziału NFZ już w momencie wystawienia. Dzięki temu, pacjent nie musi pilnować terminów i przynosić papierowego wydruku skierowania do oddziału.

Reklama

Jak uzyskać skierowanie do sanatorium?

Warunkiem otrzymania skierowania NFZ, ZUS lub KRUS jest odpowiedni stan zdrowia. Pacjent powinien być sprawny i zdolny do samodzielnego funkcjonowania, ale – jednocześnie - wymagać zabiegów leczniczych.

Lekarz wystawia skierowanie do sanatorium po przeanalizowaniu stanu zdrowia pacjenta. Bierze pod uwagę wskazania (bądź ich brak), przeciwwskazania oraz możliwość wpływu leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia pacjenta.

NFZ zwraca szczególną uwagę na ostatni punkt, ponieważ leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem bodźcowym, co sprawia, że niektóre schorzenia mogą ulec zaostrzeniu.

Rozpatrywanie skierowania do sanatorium

Po zarejestrowaniu w systemie skierowanie trafia do lekarza specjalisty od leczenia uzdrowiskowego. Lekarz ma 30 dni na zakwalifikowanie pacjenta na leczenie lub odrzucenie jego skierowania z powodów medycznych.

Jeśli skierowanie zostanie zatwierdzone lekarz przekazuje do systemu informację o numerze skierowania, sposobie rozpatrzenia i przewidywanym okresie oczekiwania na sanatorium.

Jeśli skierowanie jest niekompletne lekarz poprosi o jego uzupełnienie. Uzupełnienie może dotyczyć dostarczenia dodatkowych wyników badań, wypisów ze szpitala i innych elektronicznych dokumentów medycznych lub innych informacji, np. kopii karty leczenia szpitalnego.

Wszystkie te informacje, w tym powiadomienie o przyznaniu miejsca i terminie turnusu, pacjent może znaleźć na swoim Internetowym Koncie Pacjenta i otrzymać w formie dokumentu przesłanego pocztą.

Internetowe Konto Pacjenta – sprawdź czas oczekiwania i miejsce w kolejce

Pacjent, który otrzymał e-skierowanie na leczenie w sanatorium, w każdej chwili ma do niego dostęp na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) oraz w aplikacji mobilnej mojeIKP. Znajdują się tu takie informacje jak orientacyjny czas oczekiwania, miejsce w kolejce oczekujących, termin i miejsce leczenia, a także nazwa uzdrowiska i jego adres. Można znaleźć tam także historię poprzednich e-skierowań.