Skierowanie do dietetyka w ramach opieki koordynowanej

Z konsultacji dietetycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia skorzystać pacjenci objęci opieką koordynowaną. Opieka koordynowana (zwana również Indywidualnym Planem Opieki Medycznej) została wprowadzona już w 2021 roku. Jego celem jest pomoc osobom z przewlekłymi schorzeniami leczonych w przychodniach POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) oraz ułatwienie im dostępu do potrzebnych świadczeń.

Opieka koordynowana polega na współpracy lekarza POZ z dietetykiem, lekarzami specjalistami oraz pielęgniarką. Zadaniem IPOM jest profilaktyka, diagnozowanie i leczenie, a także edukacja pacjenta. Pracownicy przychodni w ramach Indywidualnego Planu Opieki Medycznej pomagają także pacjentom w kwestiach takich, jak przypominanie im o badaniach czy umawianie dla nich wizyt u specjalistów. W ramach opieki koordynowanej pacjenci mają również ułatwiony dostęp do szeregu badań diagnostycznych. Obecnie w Polsce opieka koordynowana obejmuje 8,5 miliona pacjentów i jest ona prowadzona już w 1450 przychodniach POZ. Ten rodzaj opieki przynosi wiele korzyści pacjentom.

Reklama

Dzięki wprowadzeniu opieki koordynowanej lekarz pierwszego kontaktu może w uzasadnionej sytuacji zlecić choremu badania i konsultacje, które wcześniej były zarezerwowane wyłącznie dla lekarzy specjalistów. Są to świadczenia z zakresu: diabetologii, endokrynologii kardiologii oraz pulmonologii. Pacjentom objętym IPOM przysługuje opieka dietetyka w ramach NFZ.

Reklama

Dietetyk w ramach NFZ - dla kogo?

Z konsultacji dietetycznej w ramach opiekować koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej mogą skorzystać pacjenci, u których stwierdzono schorzenia należące do jednej z 4 grup:

  • cukrzycę (diabetologia)
  • nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków, niewydolność serca (kardiologia)
  • przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma (pulmonologia i alergologia
  • niedoczynność tarczycy oraz diagnostyka guzków (endokrynologia).

Jakie są zasady wizyty u dietetyka w ramach NFZ?

Lekarz pierwszego kontaktu wydaje skierowanie na konsultację dietetyczną. To właśnie u tego lekarza pacjent otrzymuje "Dzienniczek Żywieniowy", który ma prowadzić zgodnie z wytycznymi. Pierwsza wizyta u dietetyka polega na obliczaniu wskaźnika BMI na podstawie wykonanych pomiarów ciała oraz analizie diety i sposobu odżywiania na bazie wywiadu oraz wcześniej wspomnianego "Dzienniczka Żywieniowego". Kolejne 2 wizyty powinny odbyć się w określonym czasie. Druga konsultacja dietetyczna musi mieć miejsce nie później niż 30 dni od terminu pierwszej wizyty. Natomiast trzecia najpóźniej w przeciągu 2 miesięcy po drugiej konsultacji - podaje Poradnik Zdrowie.