Lepsza jakość świadczenia usług medycznych to główny cel wprowadzania nowego wewnętrznego systemu autoryzacji dla szpitali. Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta przewiduje, że system będą musiały wdrożyć wszystkie podmioty, które udzielają świadczeń finansowanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Reklama

Co to jest system autoryzacji?

Nowe przepisy przewidują, że szpital, by móc udzielać świadczenia ze środków publicznych, będzie musiał uzyskać autoryzację od prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podstawowym celem wprowadzenia autoryzacji jest poprawa jakości świadczenia usług medycznych, a zatem, jeżeli wydawanie autoryzacji będzie odbywało się według transparentnych i jasnych kryteriów, pacjenci otrzymają opiekę na najwyższym poziomie i właściwy poziom bezpieczeństwa – tłumaczy dla dziennika.pl mec. Bartosz Wojciechowski, radca prawny z Kancelarii ANSWER.

Jakie będą dla pacjentów korzyści z wprowadzenia nowych przepisów?

System autoryzacji będzie miał wielowarstwowy wpływ na pacjentów. – Nowa ustawa może wiązać się z istotnymi korzyściami dla pacjentów, takimi jak większa pewność co do jakości opieki, większe bezpieczeństwo i dostępność informacji. Pacjenci mogą także mieć większą siłę przetargową wobec szpitali, co może zachęcać placówki do zapewniania lepszej opieki i uważności wobec osób szukających opieki medycznej. Idea nowych przepisów będzie jednak w pełni realizowana wówczas, gdy prawidłowo zostanie zdefiniowane, czym powinna być "jakość opieki zdrowotnej”. Bez ustalenia właściwych parametrów minimalnej jakości i obiektywnego oceniania placówek według jednakowych kryteriów trudno będzie osiągnąć zakładany przez ustawodawcę cel – zauważa mec. Bartosz Wojciechowski.

Ekspert przestrzega: Czas oczekiwania na leczenie może się wydłużyć

Reklama

Nowa jakość usług to dla szpitali nowe zasady, których wprowadzenie może wpłynąć na funkcjonowanie tych placówek.

Rygorystyczne wymogi mogą się wiązać z większymi kosztami dla szpitali oraz wpływać na dostępność opieki zdrowotnej. Jeśli przepisy wykonawcze skomplikują procedury w szpitalach, może to prowadzić do wydłużenia czasu oczekiwania na leczenie – przestrzega mec. Bartosz Wojciechowski.

Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Nowa ustawa obowiązuje od 8 września 2023 r., ale istotna część przepisów wejdzie w życie dopiero z początkiem 2024 r., dlatego pacjenci mogą nie od razu odczuć zmiany, z ich perspektywy raczej nie będą one widoczne we wczesnej fazie obowiązywania Ustawy. Będą one odczuwalne dopiero, kiedy szpitale zaczną wdrażać w życie procedury umożliwiające wywiązywanie się z wymogów autoryzacji czy akredytacji oraz zetkną się z pierwszymi przypadkami odmowy udzielenia autoryzacji bądź jej cofnięcia – zauważa mec. Wojciechowski.