Leczenie sanatoryjne (uzdrowiskowe) – dla kogo?

Proces leczenia uzdrowiskowego jest procesem kompleksowym. Naturalne zabiegi, którym poddawani są pacjenci, są dobrane do ich indywidualnych potrzeb. Celem personelu medycznego jest poprawa zdrowia kuracjuszy – w tym zarówno zmniejszenie konkretnych dolegliwości jak również polepszenie ogólnego stanu zdrowia w trakcie turnusu oraz po nim. Sprzyja temu lokalizacja sanatoriów. Bowiem najczęściej są one zlokalizowane w kurortach w otoczeniu pięknej przyrody.

Reklama

Leczenie sanatoryjne (uzdrowiskowe) przede wszystkim wskazane jest dla osób, które borykają się z różnorodnymi problemami zdrowotnymi. Zalecane są głównie wszystkim w przypadku chorób przewlekłych, a także rehabilitacji poszpitalnej i poambulatoryjnej.

Reklama

Z dofinansowania do leczenia sanatoryjnego z NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON mogą skorzystać osoby, u których stwierdzono choroby przewlekłe, lub też wymagają one rehabilitacji po ambulatoryjnej lub po szpitalnej. Leczenie sanatoryjne jest prowadzone w określonych kierunkach leczniczych. A to oznacza, że o tym czy dana osoba może skorzystać z tego rodzaju leczenia, decydować będzie rodzaj jej schorzenia.

Kto nie powinien jechać do sanatorium?

Cała lista wskazań i przeciwskazań do leczenia uzdrowiskowego jest dostępna w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Przeciwwskazaniami do leczenia uzdrowiskowego są m.in.:

 • choroby zakaźne w fazie ostrej
 • zaostrzenia stanów chorobowych
 • stan chorobowy, w którym leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa z zastosowaniem właściwości naturalnych surowców leczniczych mogłyby spowodować pogorszenie stanu zdrowia kuracjusza
 • ciąża oraz połóg
 • stany pourazowe lub ogólnie stan zdrowia uniemożliwiający podstawową samoobsługę
 • tętniak rozwarstwiający aorty
 • choroby wymagające zabiegów chirurgicznych w trybie pilnym
 • choroby żołądka lub jelit, które przebiegają z krwawieniem z przewodu pokarmowego
 • marskość wątroby
 • krwawienia lub krwotoki z górnych dróg oddechowych, a także stany po krwotokach płucnych
 • padaczka z częstymi napadami - co najmniej raz w miesiącu
 • okres 5 lat od zakończenia leczenia wybranych nowotworów złośliwych.

Wybór odpowiedniego sanatorium

W Polsce mamy wiele uzdrowisk i sanatoriów położonych w różnych częściach kraju. Dla jednych bardziej sprzyjający będzie klimat górski, dla innych morski, a jeszcze inni będą czuć się najlepiej w sanatoriach takich jak Ciechocinek. Wybór sanatorium powinien odpowiadać wskazaniom zdrowotnym.

I tak sanatorium nad morzem dobrze sprawdzi się w przypadku osób, które mają np.: niskie ciśnienie krwi, niedoczynność tarczycy oraz choroby układu oddechowego. Kąpiele morskie dobrze wpływają na odporność. Czyste morskie powietrze bogate w sole mineralne poprawia samopoczucie astmatykom i alergikom. Pobyt nad Morzem Bałtyckim jest niekorzystny dla osób, które mają duże wahania ciśnienia krwi oraz niewydolność krążenia. Sanatorium nad morzem jest również złym rozwiązaniem dla osób z nadczynnością tarczycy.

Reklama

Sanatorium w górach to dobre rozwiązanie dla osób, które zmagają się z chorobami reumatoidalnymi, ze schorzeniami dróg oddechowych anemią czy osłabioną odpornością. Jeśli jednak nie możesz wystawiać się na skrajne warunki klimatyczne to polecane jest wybranie sanatorium na nizinach. Łagodny klimat panujący w takim uzdrowisku pozwoli poprawić stan zdrowia osobom, dla których nagłe zmiany pogody są niekorzystne.