Szydło - w opublikowanym we wtorek na platformie X wpisie - odniosła się do debaty nad zmianami traktatów unijnych. Nadzwyczajna władza dla Brukseli? Wśród zmian wprowadzanych do Traktatów Europejskich znalazły się całkowicie nowe przepisy uprawniające Komisję Europejską do otrzymywania nadzwyczajnych uprawnień w przypadku sytuacji kryzysowych na terytorium Unii - napisała.

Reklama

W przypadku +sytuacji nadzwyczajnej+ Parlament Europejski lub Rada Europejska mogą zezwolić Komisji na +uruchomianie wszystkich niezbędnych instrumentów+. Zapewne wśród tych instrumentów może również być europejskie wojsko, którego utworzenie także znajduje się wśród nowych zapisów Traktatów. Brukselscy urzędnicy chcą nie tylko zagarnąć dla siebie więcej władzy, ale chcą jeszcze otrzymać możliwość wprowadzenia czegoś w rodzaju stanu wyjątkowego, podczas którego ich władza nad krajami Unii ma być jeszcze większa - oceniła Szydło.

Raport PE

W ubiegłą środę w czasie posiedzenia Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) Parlamentu Europejskiego przyjęto raport zawierający propozycje zmian w dokumentach założycielskich UE. Treść dokumentu, uzgodniona przez 5 frakcji w PE: EPL, S&D, Renew, Zielonych i Lewicę, zawiera propozycję 267 zmian w Traktatach (TUE i TFUE).

Reklama

Wśród najważniejszych propozycji znalazły się: eliminacja prawa weta w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach, euro jako obowiązkowa waluta dla krajów członkowskich, zmiana struktury Komisji Europejskiej oraz masowy transfer kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom UE, m.in. poprzez utworzenie 2 nowych kompetencji wyłącznych UE (art. 3 TFUE) oraz znaczne rozszerzenie kompetencji dzielonych (art.4), które obejmowałyby 8 nowych obszarów polityki, m.in. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ochrony granic, leśnictwa, zdrowia publicznego, obrony cywilnej, przemysłu i edukacji.