Jak poinformował rzecznik prasowy SN sędzia Aleksander Stępkowski, w tym tygodniu, we wtorek, zostały wydane postanowienia w ostatnich protestach referendalnych.

Reklama

"W sumie do SN wpłynęły 2 tys. 274 protesty wyborcze. Ze względu na tożsamość podnoszonych zarzutów, postanowienia z reguły były wydawane w sprawach połączonych do łącznego rozpoznania. Dlatego ilość postanowień, które zapadły z określoną sentencją, nie koresponduje w prosty sposób z liczbą protestów, które zostały w ten sposób załatwione. Szczegółowe dane w tym względzie są obecnie ustalane i będą podane przez SN w treści uchwały" - przekazał sędzia Stępkowski w środę po południu.

Jak zaznaczył, "całościowa ocena poprawności referendum i jego ważności będzie sformułowana przez Sąd Najwyższy w uchwale rozstrzygającej o ważności referendum, w której - oprócz opinii wydanych przy rozpoznawania protestów - będą dodatkowo brane pod uwagę stanowiska PKW oraz Prokuratora Generalnego".

O ważności referendum ogólnokrajowego SN rozstrzyga w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, na podstawie sprawozdania z głosowania przedstawionego przez PKW oraz opinii wydanych w wyniku rozpoznanych protestów.

Reklama

Rozstrzygnięcie przybiera formę uchwały, która wydawana jest nie później, niż w 60. dniu od ogłoszenia wyniku referendum, na posiedzeniu jawnym, z udziałem Prokuratora Generalnego i przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.

Rozstrzygnięcie SN co do ważności referendum nie jest związane z kwestią wiążącego lub niewiążącego wyniku tego referendum.

Referendum ogólnokrajowe przeprowadzono w niedzielę 15 października br. razem z wyborami do Sejmu i Senatu. Frekwencja w październikowym referendum wyniosła 40,91 proc.; jego wyniki nie były więc wiążące. Wyniki referendum byłyby wiążące, jeśli do urn poszłaby więcej, niż połowa uprawnionych do głosowania.

Reklama

PKW 17 października wieczorem podała wyniki referendum w odniesieniu do poszczególnych pytań referendalnych. Obwieszczenie o wynikach referendum opublikowano w Dzienniku Ustaw 18 października br.

Sąd Najwyższy zdecyduje o ważności referendum

Na pytanie 1. "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki", odpowiedzi "tak" udzieliło 3,51 proc. głosujących, zaś "nie" udzieliło - 96,49 proc. głosujących.

Na pytanie 2. "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?", odpowiedzi "tak" udzieliło 5,39 proc. głosujących, zaś "nie" udzieliło - 94,61 proc. głosujących.

Na pytanie 3. "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?", odpowiedzi "tak" udzieliło 3,96 proc. głosujących, zaś "nie" udzieliło - 96,04 proc. głosujących.

Na pytanie 4. "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?", odpowiedzi "tak udzieliło 3,21 proc. głosujących, zaś "nie" udzieliło - 96,79 proc.