Właśnie rozszerzyliśmy zarząd TVP do dwóch osób. Powołaliśmy na członka zarządu red. Tomasza Owsińskiego dotychczasowego szefa portalu TVP info - przekazała PAP Lichocka. Wyjaśniła, że chodzi o wsparcie prezesa Michała Adamczyka w przywracaniu ładu korporacyjnego w TVP.

Reklama

RMN wydała specjalny komunikat

Wcześniej Rada Mediów Narodowych wydała komunikat dotyczący sytuacji w spółce "Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

"W związku z postanowieniem referendarza sądowego z 9 stycznia 2024 r. Rada Mediów Narodowych przypomina, że w skład legalnie działającej Rady Nadzorczej Spółki +Telewizja Polska+ S.A. wchodzą następujące osoby - Maciej Łopiński (powołany uchwałą RMN nr 482/2021 z 9 czerwca 2021r.), Przemysław Tejkowski (powołany uchwałą RMN nr 535/2022 z 22 lutego 2022r.) i Radosław Włoszek (powołany uchwałą RMN nr 534/2022 z 22 lutego 2022r.)" - podkreślono w komunikacie.

Jak dodano, "Rada Nadzorcza w takim składzie ma prawo realizować zadania przewidziane dla tego organu na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o radiofonii i telewizji oraz Statutu Spółki".

Sąd nie zmienił danych w KRS

Reklama

Sąd rejestrowy oddalił wniosek o wpis zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących TVP. Uchwała o powołaniu członków rady nadzorczej i uchwała rady nadzorczej o powołaniu zarządu zostały podjęte przez organ nieuprawniony - uznał referendarz sądowy Tomasz Kosub.

W uzasadnieniu przypomniano, że w dniu 22 grudnia 2023 r. w imieniu wnioskodawcy (dalej jako: TVP) jego pełnomocnik wniósł wniosek o ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w zakresie wszystkich członków rady nadzorczej i zarządu spółki, którą reprezentuje". "Pełnomocnictwa do złożenia wniosku udzielił Tomasz Piotr Sygut jako nowo powołany członek zarządu spółki. Do wniosku dołączono akty notarialne nr Repertorium A 45818/2023 i 45836/2023 sporządzone przez notariusz w Warszawie Joannę Kończyk w dniu 19 grudnia 2023 roku, a zawierające odpowiednio protokół nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy i protokół z posiedzenia rady nadzorczej TVP" - zaznaczono.

Podkreślono też, że zgodnie z ustawą o KRRiT członków zarządu TVP, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych, a także, że członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych.

Sejmowa uchwała rozpoczęła wojnę o TVP

19 grudnia Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej, wzywającą Skarb Państwa do działań naprawczych. Dzień później resort kultury poinformował, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek.

23 grudnia prezydent Duda poinformował, że zawetował przygotowaną przez nowy rząd ustawę okołobudżetową, która przewidywała m.in. środki dla mediów publicznych na następny rok. Jak uzasadnił prezydent, jego decyzja wiązała się z "rażącym łamaniem konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa" w mediach publicznych.

Po prezydenckim wecie szef MKiDN podjął w 27 grudnia decyzję o postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela – podano w komunikacie MKiDN. Analogiczną decyzję minister kultury podjął 29 grudnia w stosunku do 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, wchodzących w skład Audytorium 17.