Raport Najwyższej Izby Kontroli ma zostać zaprezentowany w czwartek na rozpoczynającym się przed południem zamkniętym posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Ustalenia NIK dotyczą "Realizacji zadań związanych z koordynacją, nadzorem i kontrolą funkcjonowania służb specjalnych prowadzących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej czynności operacyjno-rozpoznawcze".

Reklama

Na posiedzenie komisji zostali zaproszeni: minister sprawiedliwości Adam Bodnar, szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera oraz przewodnicząca sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Magdalena Sroka.

Raport i wnioski w nim przedstawione są tajne. Jak dowiedziało się Radio ZET, kontrolerzy NIK doszli do konkluzji, że nie było właściwego nadzoru nad służbami specjalnymi.

Z nieoficjalnych informacji wynika również, że Najwyższa Izba Kontroli planuje złożyć do prokuratury sześć zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa w tej sprawie.