Sędzia Henry Hudson orzekł, że ustawa bezprawnie zobowiązuje wszystkich obywateli USA do wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego. W USA sądy mogą kwestionować legalność ustaw uchwalanych przez Kongres, a Sąd Najwyższy może je unieważniać.

Reklama

Swoją decyzją okręgowy sąd federalny w Wirginii ustosunkował się do pozwu wniesionego przeciw nakazowi ubezpieczenia się przez prokuratora generalnego tego stanu Kena Cuccinellego.

Obowiązek ubezpieczenia się - pod groźbą grzywny - ma wejść w życie od 2014 r.

Przepis ten ma zapewnić, że wszyscy Amerykanie będą ubezpieczeni, i dostarczyć firmom ubezpieczeniowym nowych klientów.

Towarzystwa ubezpieczeniowe zobowiązano w ustawie, aby przyjmowały wszystkich, włącznie z osobami chorymi, i zabroniono im cofania polis z rozmaitych powodów.

Obecnie prawie 50 milionów Amerykanów nie posiada żadnego ubezpieczenia medycznego. Dotyczy to głównie osób pracujących na własny rachunek i młodszych, które rezygnują z niego ze względu na wysokie koszty.

Pozwy przeciwko ustawowemu obowiązkowi ubezpieczenia wniosły już władze 20 stanów. Sprawa znajdzie prawdopodobnie epilog przed Sądem Najwyższym.