Według włoskiej gazety w czwartek zostanie ogłoszony dokument papieża Benedykta XVI, Motu proprio, nakazujący wprowadzenie w życie norm w tej sprawie ustanowionych w konwencji monetarnej, podpisanej 17 grudnia 2009 roku w Brukseli przez Unię Europejską i Państwo Watykańskie. Przepisy wejdą w życie natychmiast we wszystkich instytucjach Stolicy Apostolskiej.

Reklama

Jednak największą nowością papieskiego dokumentu będzie ustanowienie organu kontroli, czuwającego nad przestrzeganiem tych norm. Jak podkreśla "Il Giornale" jest to istotne zwycięstwo linii przejrzystości operacji finansowych, za jaką opowiadają się papież, sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone i prezes watykańskiego banku IOR Ettore Gotti Tedeschi.

W ramach tej linii Watykan zastosuje dyrektywy o walce z praniem brudnych pieniędzy, wydane przez Parlament Europejski - pisze włoski dziennik.

Dzięki temu Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) będzie mogła rozważyć, czy wpisać Watykan na listę państw, stosujących standardy międzynarodowe w walce z praniem brudnych pieniędzy.

Przypomniano, że bank IOR jest od września w centrum dochodzenia włoskiej prokuratury w sprawie zaniedbań i uchybień w stosowaniu tych przepisów. W rezultacie tego śledztwa na wniosek rzymskiej prokuratury zajęto 23 miliony euro, należące do watykańskiego banku, a zdeponowane na koncie w jednym z włoskich banków komercyjnych.