Chodzi o stopniowe podniesienie w długim okresie "prawnego wieku odchodzenia na emeryturę do 67 lat" - powiedział Rubacalba na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów.

Reklama

"Wstępny projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów" - potwierdził minister pracy Valeriano Gomez.

Reforma będzie stopniowo wprowadzana w życie od 2013 do 2027 r. Przez pierwsze sześć lat wiek emerytalny będzie wydłużany rocznie o miesiąc, a przez kolejne lata - o 2 miesiące.

Wcześniej po kilku tygodniach negocjacji osiągnięto porozumienie ze związkami zawodowymi, które groziły strajkiem generalnym w razie przyjęcia ustawy.

Według rządu, podniesienie wieku emerytalnego jest niezbędne w celu zagwarantowania przyszłości systemu ubezpieczeń społecznych.